Időszerű felhívások -2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Népdalverseny 2016

 

Meghívó

„ Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy. A bennünk továbbrezgő dallamok és foszlányaik olyat vallanak felőlünk, amit semmi lélekelemzés nem hoz felszínre. Bevilágítanak a lélek rejtett zugaiba, ahova másképp nem férkőzhetünk.“ /Kodály Zoltán/

Ezen gondolatok jegyében az alistáli Corvin Mátyás Alapiskola, a SZMPSZ Területi Választmánya, a SZMSZSZ Területi Választmánya, a CSEMADOK Dunaszerdahelyi Területi Választmánya és a CSEMADOK Alistáli Alapszervezete az alapiskolák magyarul éneklő diákjai számára meghirdeti a                                                                                              „Mutassatok utat…“ népdalversenyt, melyre 2016. május 20-án 9.00 órai kezdettel kerül sor a Művészeti Alapiskola épületében, a község dísztermében. A népdalverseny célja, hogy lehetőséget adjunk a tehetséges tanulóknak a bemutatkozásra. Továbbá szeretnénk szorgalmazni a szép előadásmód iránti igény elmélyítését.

A versenyzők két kategóriában mérhetik össze tudásukat:
I. kategória: 1.- 4. osztályos tanulók
II. kategória: 5.- 9. osztályos tanulók

Versenyszabályok:
I. kategória
A kisebbek a koruknak megfelelő gyermekdalokból énekelhetnek egy csokrot /2-3dal/.

II. kategória
A versenyző 3-4 dalt fűzzön csokorba, tájegységhez kötöttség nincs, a dalok témája a tanuló korához megfelelő legyen.
A verseny menete:
A versenyt az I. kategória résztvevői kezdik.                                                                                    A zsűri döntése után az értékelés következik, majd a díjkiosztás. Az értékelést szakmai zsűri végzi.
Közös énekkel fejezzük be a rendezvényt.
                                                                                        A szervezők biztosítják a termet a Művészeti Alapiskolában, továbbá frissítőt és ebédet a résztvevők és kísérőik részére.

Jelentkezési határidő: 2016. május 16.
Jelentkezni lehet a mellékelt lapon írásban vagy elektronikus formában a következő címen:
zsdstal@panelnet.sk, id.sator.zoltan@gmail.com
Postacím: ZŠ Mateja Korvína s VJM Dolný Štál                                                                   Hlavná 41/113 Dolný Štál
Telefon: 031 55 902 30

Mindenkinek jó felkészülést kíván a szervezők nevében: Iván Melinda

„ Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.“/Kodály Zoltán/

JELENTKEZÉSI LAP
Népdalverseny 2016

 

Név:

Életkor /kategória/:

Pontos cím:

Telefon:                                                             E-mail:

 

Előadásra kerülő dalok:

1.

2.

3.

 

Az előadó rövid bemutatkozása:……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

 

Dátum:                                                               Aláírás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. MÁJUS 21.LÉG

Járási konferencia

08.30 – Prezentáció

 

09.00 – Megnyitó (köszöntő: polgármester, a Csemadok helyi alapszervezete)

09.10 – Javaslat a konferencia programjára, bizottságok megválasztása, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőinek kinevezése

09.20 – Kultúrműsor

09.40 – A mandátumszámláló bizottság jelentése

09.50 – A területi választmány elnöki beszámolója

10.10 – A területi választmány titkárának beszámolója

10.30 – Az ellenőrző bizottság beszámolója

10.40 – S z ü n e t

11.00 – A Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmányának programjavaslata

a 2016 – 20- as időszakra (Varga László)

11.15 – A jelölőbizottság és a TV javaslatainak előterjesztésese a TV elnökére és alelnökeire, a TV, TVE tagjaira a kistérségi és regionális elvek alapján,

ellenőrző bizottság elnökére és tagjaira, az OT tagjaira,

az OE tagjára és az országos konferencia küldöttjeire

11.30 – Választások

12.00 – Vita

13.00 – A választások eredményeinek ismertetése

13.10 – A 2016-20 időszak programjának jóváhagyása

13.15 – Határozati javaslatok jóváhagyása

13.30 – Zárszó

14.00 Ebéd, szabad beszélgetés, szórakozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Újra lesz Országos Népművészeti Fesztivál Zselízen

Kedves ismerősök, ismeretlenek, batátaink, tisztelt kollégák!

A  Csemadok Országos Tanácsa és Zselíz Város Önkormányzata, a Csemadok Lévai Területi Választmánya, a Csemadok zselízi helyi szervezete valamint a zselízi Tiszta Forrás Alap együttműködésében immár ötvenedik alkalommal rendezzük meg az  Országos Népművészeti Fesztivált.

A fesztivál helyszíne: a zselízi városi (Eszterházy/Scubert) park.

Időpontja: 2016. június 10-12.

Megvalósítani kívánt célunk az Országos Népművészeti Fesztivál (továbbiakban “ONF”) újraszületése, az 5o. jubileumi rendezvény méltó megünneplése.

Az “ONF” küldetése: a hagyományápolás, a különböző nemzetiségek kultúrájának tiszteletben tartása és megőrzése itt, a Kárpát-medencében, mely megmaradásunk záloga és szimbóluma. Képviselni és képviseltetni a hagyományos népművészetet, főleg a zenés és táncos formáit, a hagyományokat, játékokat, szokásokat, a szöveges folklórt, a kézművességet stb.

Elsődleges célunknak tekintjük, hogy a szakemberekből álló Program Tanács az új műsorkoncepcióval a felvidéki magyar népművészeti kultúrát fokozatosan beépítse a Kárpát-medence kulturális életébe, annak forgatagába.

Meg kell találnunk a hagyományőrzésen jócskán túlmutató, a mai valóságra is vonatkoztatható, differenciált, sokrétű tartalmat, megjeleníteni korszerű ábrázolási módjait és az ahhoz tartozó eszköztárat, hogy aztán lelkesítő példaként, szakmai útmutatásul szolgáljon az országban meglévő amatőr csoportok számára.

 Az “ONF ” a Felvidék magyar nemzetiségű lakosainak legnagyobb országos seregszemléje, kimagasló szakmai rendezvénye kell, hogy legyen!

    A három nap műsorát igyekeztünk úgy összeállítani, hogy abban mindenki megtalálja a kedvére valót. A résztvevők nemcsak hazai táncosok, zenészek, kézművesek, területi választmányok képviselőinek csapatai stb. lesznek, de az anyaországiak is képviseltetik magukat. Megtisztelik a fesztivált jelenlétükkel a visegrádi országokból érkezett csoportok is, akik a fesztivált megelőző napokban érkezésüket követően a régió tanintézményeinek, a vendéglátó falvak közösségeinek mutatják be műsoraikat.                                                                                                                                                    

Szeretnénk, ha időtök engedi és kedvet találtok hozzá, hogy a Program Tanács által felkért és kinevezett rendezőknek, szervezőknek – akik megbecsült szaktekintélyek is egyben – a megkeresésére, igent mondanátok.

A műsortervezet szerint az egyes műsorblokkok alkotói kérik fel a szereplésre a benne résztvevőket. Ez vonatkozik a kísérőrendezvényekre is. Örülnénk neki, ha Pozsonytól Nagykaposig a népművészet minden ágából a legjobbakat tudnánk felsorakoztatni.

 

A közös munka reményében szeretettel várunk benneteket! …… üdvözlettel

          

                                                                                                                                      Juhász Eszter

az ONF Program Tanácsának megbízott koordinátora

Módszertani szakelőadó, a Kincső NTE vezetője

a Tiszta Forrás Alap kuratóriumának elnöke

 

 

 

Kedves Kollégák!

 

 

 

Mint tudjátok idén ismét Zselízen kerül megrendezésre az Országos Népművészeti Fesztivál.

 

A fesztivál programját gazdagítani, bővíteni szeretnénk az „Ízutazás – gasztrotúra Csallóköztől Bodrogközig” programponttal. Ennek keretén belül a területi választmányok bemutathatják tájegységük jellegzetes bográcsos, kemencés, hagyományos ételeit és azok receptjeit.  Minden választmány két féle ételt készíthet, mutathat be, kínálhat és árusíthat a fesztiválra látogatóknak.

 

A helyiek a résztvevőknek szállást a MTNYAI tantermeiben biztosítanak. Az előzetes helyzet szerint az útiköltségét mindenkinek saját magának kell állnia, de keressük az anyagi forrásokat, hogy ezt a problémát megoldjuk és be tudjuk biztosítani a résztvevők útiköltségét.

 

Csatolva küldöm az „Ízutazás-gasztrotúra” jelentkezési lapját és az ONF PT megbízott koordinátorának felhívását.

 

Kérlek benneteket, hogy postafordultával jelezzétek részvételi szándékotokat ill. azt is, ha nem kívántok részt venni  a gasztrotúrán.

 

Köszönöm!

 

További információk a csemadok.ltv@pobox.sk e-mail címen ill. a 0911202514-es telefonszámon kaphatók.

 

 

 

Jelentkezési lap

A rendezvény neve: 50. Országos Népművészeti Fesztivál

Időpont:  2016. június 10-12.

Helyszín: Zselíz, Városi park

 

A program neve: „Ízutazás – gasztrotúra”

 

 

 

 

 

Jelentkező neve:…………………………………………………………………………………………………………..

 

Jelentkező címe:……………………………………………………………………………………………………………

 

Képviselt intézmény, szervezet:…………………………………………………………………………………….

 

Telefonszám:…………………………………………………………………………………………………………………

 

E-mail cím:…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Egyéb kérés, közlendő:…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Szállást az alábbiak szerint kérek (igen/fő -nem):

 

június  11-én………………..

 

 

 

 

 

Kelt………………………………………………….

 

 

 

 

                                                                                                                             Aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

A  XXV. Tompa Mihály Országos Verseny

kerületi  fordulójáról

 

A verseny színhelye és időpontja:  Galánta, 2016.3.22.

 

Szervezők:  Csemadok TV és a VMK

 

A zsűri tagjai Dunaszerdahelyről:  Kulcsár Ferenc , Nagy Erika, Takács Tímea, Kiss Helga, Fibi Sándor, Nagy Tibor

 

Továbbjutott versenyzők:   A Tompa Mihály Vers és Prózamondó a márciusi Galánta-i elődöntőből a rimaszombati országos döntőbe jutottak névsora a dunaszerdahelyi járásból és az elért helyezések:

 

Ssz. I.kategória – Vers II. Vers III. Vers IV.vers
      Greman Dorka – I. Karácsony Laura – II.
  Pápay Dániel – III. Varga Nóra – I. (Somorja) (Dunaszersahely-Vámbéry
  ( Dunaszerdahely) (Dióspatony)    
  Csiba Csenge – III.(Vásárút) Béhr András Bertalan – III.(Csilizradvány)   Nagy Zsófia – III.(Dunaszerdahely.magángimi)
  Banyák Jenifer – II.   Fellinger Viktória –II.(Nyárasd)  
  ( Nyárasd) Rigó Bianka – III. Tóth Krisztián – III.  
    (Vásárút) (Nyárasd) Antal Gábor – I.
    Pőcz Anna – II.   (Dunaszerdahely-magángimi)
    (Nagymagyar)    
         
         
         

 

 

Ssz. I.kategória – próza II. Próza III. Próza IV. Próza
  Domsi Zsófia – II.      
  (Illésháza)      
  Csölle Larion – II. Varga Zaránd –III.(Dunaszerdahely) Gaál Alexandra – I.(Nyárasd)  
  (Nyárasd) Kovács Boglárka – III.    
    ( Somorja)   Touati Karen – II.
  Dórák Lara Jázmin – II. Csémi Csillag Virág –II.   (Dunaszerdsahely-magán)
  ( Dunasuzerdahely) ( Nagymegyer)    
      Patócs Natasa – II. Köles Bence – I.
      (Dunaszerdahely) (Dunaszerdahely-magán)
        Mellár László – III-Dunaszerdahely-szakkö-zép
  Lírai színpad kategória
 1. I.                   – Kis Fókusz
 2. II.                -  Nagy Fókusz
      

 

                                                         Lázok Attila

…………………………….

főszervező (felelős) aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.

                        A Tompa Mihály Országos Vers és Prózamondó Verseny

                        országos elődöntőjébe jutott diákok, csoportok, felkészítő pedagógusok,

                        csoportvezetők a dunaszerdahelyi, galántai, nyitrai és vágsellyei járásban

 

 

Číslo – Szám:                                                                        Vybavuje – Intézi: Mézes Rudolf

Vec – Tárgy: Értesítő – Meghívó                                          Galánta, 2016. március 11.

 

 

            Tisztelt Pedagógusok, csoportvezetők! Kedves diákok!

 

            Ezúton nagy tisztelettel hívjuk meg a Tompa Mihály Vers és Prózamondó Verseny 2016. március 22-én, kedden Galántán a Városi Művelődési Központban sorra kerülő országos elődöntőjére, a járási versenyeken legjobb eredményt elért, illetve a legutóbbi országos döntőn díjazott (I., II., III. helyen végzett) tanulókat, felkészítő pedagógusaikat valamint az országos rendezvényre régiónkból jelentkezett lírai színpadokat, verséneklőket.

 

            A rendezvény műsorterve:

 

  7 30    - Érkezés, regisztráció az esztrádteremben

  8 15    - Az országos elődöntő megnyitója az esztrádteremben

  8 30    - Az egyes kategóriák versenye a beosztás szerint

10 00   - Frissítő, tízórai az egyes kategóriák versenyei közti szünetben

12 00   - Szakmai értékelés az egyes versenyek helyszínein

14 00   - Eredményhirdetés, díjkiosztás az esztrádteremben

 

            Kérjük, tudassák, hogy iskolájukból hány felkészítő pedagógus fogja elkísérni a rendezvényre diákjaikat, hogy kellő mennyiségben tudjuk a frissítőt, tízórait biztosítani és az egyes helyiségeket megfelelően rendezhessük be.

Mindenkinek sikeres felkészülést kívánunk és kérjük, utazásukat úgy szervezzék, hogy időben érkezzenek meg a galántai Városi Művelődési Központba.

 

                                                                                              Csemadok Területi Választmánya

                                                                                                               G a l á n t a

 

                                                                                                          Mézes Rudolf, titkár

 

 

  

Érintett alapiskolák a dunaszerdahelyi járásból:

 

Vámbéry AI Dunaszerdahely, Kodály AI Dunaszerdahely, Nagyszarva, Nagymegyer, Nagymagyar,Nyárasd, Vásárút, Somorja, Ekecs, Illésháza, Baka, Diósförgepatony, Bős, Csilizradvány, Pozsonyeperjes, Alistáli ref. AI, Alistál AI.

 

 

Érintett középiskolák:

 

Vámbéry Gimn. Dunaszerdahely, Magángimnázium DSZ, Egészségügyi KI DSZ, Szabó Gyula SZKI DSZ, Sportgimnázium DSZ, Madách Gimn. Somorja, Kereskedelmi Ak. Nagymegyer, Magán SZKI Nagymegyer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának Nyilatkozata

Szlovákia március 5-én választott. A voksolás eredménye lesújtó: erős magyar képviselet helyett a magyar szavazókat megszólító pártok válságba kerültek. Marian Kotleba gyűlöletkeltő ideológiája olyan széles teret kapott, mint még soha, a semmit sem változó Szlovák Nemzeti Párt pedig megkerülhetetlen koalíciós partnerré lépett elő – ha lesz egyáltalán új kormány. Azok a pártok és mozgalmak, amelyeknek kicsit sem fontos a mi jólétünk és tönkretehetik a társadalmat, még soha nem rendelkeztek ennyire erős képviselettel a parlamentben.

Ilyen körülmények között kell megőrizni a hitet és a lelkesedést, fokozni cselekvőkészségünket. Hinnünk kell abban, hogy a boldogulásunk nem csak a képviselői helyekkel való sakkjátszmától függ! Meg kell találnunk a megoldást arra, hogy a magyarság érdekérvényesítési mozgástere Szlovákiában tovább ne  szűküljön. Kisiskoláink, kultúránk, régióink sorsa mind-mind megoldásra vár, a célokat egykor a politikai képviseletünk, a Híd és a Magyar Közösség Pártja is megfogalmazta a Kerekasztallal közösen a Szlovákiai Magyar Alapdokumentumban: szükség van iskoláink és kultúránk önkormányzatiságára, a gazdasági fejlesztésekre, a szlovák-magyar kapcsolatok jobbá tételére. Ezt figyelmen kívül hagyni felelőtlenség!

A következő hetekben politikusaink és vezetőink súlyos döntésekre kényszerülnek. Fontos, hogy ezeket a döntéseket alárendeljék a magyar választóik akaratának, hiszen elsősorban őket képviselik a parlamentben és a közösség jövőjét szem előtt tartva kell cselekedniük. Emellett nem szabad elhanyagolni a civil szféra felelősségét és feladatait sem abban, ami következik. Felül kell kerekedni a szlovák társadalom, Európa és a közösségeink értékválságán, szükség van a sikerélményre, az öntudatosságra és az aktivitásra. Meg kell látni és fel kell karolni az értékes kezdeményezéseket. A sorsunk nem csak a politikusoktól függ – ne féljünk a jövőtől, hanem tegyünk érte, hogy jobbá váljon a környezetünk!

 

A Nyilatkozatot március 8-iki ülésén fogadta el a Kerekasztal Koordinációs Bizottsága. A Csemadok a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának tagszervezete.

Parlamenti választások -2016

Felhívás

2016. március 5-én ismét nagyon fontos  esemény, parlamenti választás  zajlik majd Szlovákiában. Ismert, hogy szövetségünk, a Csemadok, mindig az itt élő magyarság együttes fellépésének a híve volt.   A választások közeledtével – a    tavalyi év elejétől – hangsúlyosan   szorgalmazta az összefogást a legerősebb parlamenti képviselet elérésének érdekében. Miután ez nem járt sikerrel, a közösség iránt leginkább elkötelezett párt, az MKP mellett tette le voksát, amelynek választási listáján a szövetségben aktív szerepet vállaló többtíz  csemadokos is  szerepel.

A Csemadok, de minden szlovákiai magyar érdeke az, hogy minél több magyar képviselő kerüljön be a törvényhozásba. Ez csak akkor valósulhat meg, ha minél többen elmegyünk szavazni és voksunkat magyar jelöltekre adjuk. Fontos, ezért kérünk mindenkit, hogy környezetében mozgósítsa az embereket, rokonokat, ismerősöket, hogy a politikával szembeni esetleges fenntartásaikat félre téve vegyenek részt a választáson. A szlovákiai magyarság felemelkedéséhez  szükséges feltételek – törvények előkészítése, elfogadása csak az általunk megválasztott képviselők és erős magyar parlamenti képviselet által valósulhatnak meg.

A Csemadok Országos Elnöksége

 

 

Csemadok KaleidoszkĂłp_2016

 

Az 1848-as megemlékezések a Dunaszerdahelyi járásban

 

I.TV  ÉS  A  CSEMADOK  SÁROSFAI  SZERVEZETE ÁLTAL  SZERVEZETT  MEGEMLÉKEZÉS:

 

 

Település Időpont Hely Program
Sárosfa   2016.március 13.15.00 óra Sárosfai temető-Bittó család kápolnája Koszorúzási ünnepség

 Meghívó – Forradalom 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ALAPSZERVEZETEK   MINT FŐRENDEZŐK (TÁSRENDEZŐK) :

TELEPÜLÉS IDŐPONT HELY PROGRAM
Alistál 2016.03. 15.17.00 óra Falu szobránál Koszorúzásiünnepség
Apácaszakállas -2016.03. 13. 15.00.-2016.03. 15.

  17.00

Kopjafa Református templom Koszorúzásiünnepség-Ünnepi istentisztelet
Béke 2016.03. 20.14.30 óra Békei templomkert  Ünnepélyes táblaavatás
Bős 2016.03.13.15.00 óra16.00 Turul szobor Kultúrház Koszorúzási ünnepély Csemadok évzáró
Csallóközkürt  2016.03.19.14.30 óra -Kultúrház előtti tér-Kultúrház -Koszorúzás -Kultúrműsor ( Hodosi csport)
Csilizradvány 2016.03.15.18.00 Kultúrház előttikopjafánál Koszorúzási ünnepség
Csilizpatas 2016.03.20.15.00 Kultúrháznállévő kopjafa Koszorúzás
Ekecs 2016.03.13.15.00 óra Kopjafa Koszorúzási ünnepség
Felsővámos   2016.03.20.14.00 óra Felsővámositemplomkert Koszorúzási ünnepség
Hodos 2016.03.18.17.30 Kultúrház Ünnepi műsor
Jányok 2016.03.2015.00 óra 1848-as kopjafa Koszorúzási ünnepség
Kismagyar 2016.03.15.18.00 óra Kopjafa Koszorúzási ünnepség
Nagyabony 2016.03.12.15.00 óra Nagyabonyitemető Megemlékezés
Nagymegyer 2016.03.15.16.00 óra Nagymegyeri református temető- Nagy Rátz József nemzetőr sírja Koszorúzási ünnepség
Nagyszarva 2016.03.13.15.30 Millecentená-riumi emlékmű Koszorúzási ünnepség
Nyárasd 2016.03.14.16.00 óra Petőfi szobor Koszorúzási ünnepség
Pozsonyeper-jes 2016.03.15.17.00  óra Hősök szobra Koszorúzási ünnepség
Somorja -2016.03.15.17.00  óra-18.48 óra PipagyújtóemlékműSomorjai VMK Koszorúzási ünnepség Ünnepi gálaműsor
Vásárút 2016.03.13.14.00 Kossuth emléktábla Koszorúzási  ünnepség
       

 

 

Somorja

A XXV.TOMPA MIHÁLY ORSZÁGOS VERSENY DUNASZERDAHELYI JÁRÁSI FORDULÓJA

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

A  XXV. Tompa Mihály Országos Verseny

járási  fordulójáról

 

A verseny színhelye és időpontja:  Dunaszerdahely, 2016.2.16-17-18.

 

Szervezők:  Csemadok TV és a VMK

 

A zsűri tagjai:  Zirig Árpád, Kulcsár Ferenc , Nagy Erika, Sátor Veronika, Takács Tímea, Tóth Zsuzsa,  Kovács László, Kiss Helga, Szabó Mária, Fibi Sándor, Menyhárt József.

 

Versenyzők száma:    240

 

Továbbjutott versenyzők:   A Tompa Mihály Vers és Prózamondó verseny járási fordulójából a márciusi Galánta-i elődöntőbe jutottak névsora:

 

Ssz. I.kategória – Vers II. Vers III. Vers IV.vers
1. Novotná Anna Haris Zsóka Greman Dorka Karácsony Laura
2. Pápay Dániel Varga Nóra Wunderlich Eszter Süke Dóra
3. Csiba Mátyás Zsoldos Viktória Lelkes Boróka Fodor Dóra
4. Csiba Csenge Béhr András Bertalan Bodó Fanny Nagy Zsófia
5. Banyák Jenifer Csepy Edvin Fellinger Viktória Tóth Angelika
6. Nógel Alexa Rigó Bianka Tóth Krisztián Béhr László István
7. Marczell Eszter Válent Bence Jávorka Marcell Antal Gábor
8. Varga Dóra Pőcz Anna Rigó Terézia Nagy Szilárd
9. Vígh Erzsébet Takács Szonja Oros Boglárka Sára Csiba Dávid
10.       Marton Csaba
11.        
12.        

 

 

Ssz. I.kategória – próza II. Próza III. Próza IV. Próza
1. Rajkovics Réka Édes Levente Nagy Nikoletta Perina Barbara
2. Ambrus Marcell Mészáros Árpád Szabó Virág Panna Csető Rozália
3. Csölle Larion Varga Zaránd Gaál Alexandra Édes Botond
4. Kórósi Virág Kovács Boglárka Gombkötő Krisztína Bondor Borbála
5. Mózes Terézia Lelkes Áron Kovács Virág Alma Touati Karen
6. Dórák Lara Jázmin Csémi Csillag Virág Ágoston Dóra Németh Dóra
7. Mucska Emma Várady Gergely Moravecz Eszter Németh Enikő
8. Tóth Gábor István Németh Boglárka Patócs Natasa Köles Bence
9. Ambrus Marcell Godó Fanni Tóth René Paraszti Erika
10. Király Kenin Bence     Mellár László
11.        

 

                                                         Lázok Attila

…………………………….

főszervező (felelős) aláírása

 

 

 

 

A 2016-os évzárók statisztikai jelentése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2016.január 15.(péntek)-JÁNYOK  

 

2.2016.január 16.(szombat) -FELSŐVÁMOS)                         

STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK                                                               2015-ös év kiértékelése-2016.1.16.    

Szervezet neve:  FELSŐVÁMOS   Taglétszám:200 Jelenlevőkszáma:67  
Kiküldött :  Rigó Sándor        
Vendégek :   -Sátor  Zoltán –TV elnöke-Bugár Éva-alpolgármes-ter-Krányitz Lajos-Bogyosz-ló küldöttség vezetője-Lázok Attila-TV titkár-Nagy Anikó –TV tagja -Bíro Ildikó-TV ifjúsági  bizottsága          
Felszólalók    -Oláh Ödön-Bugár Éva-Rigó Sándor-Nagy Anikó-Sátor Zoltán          
SzervezetElnöke: Mgr. Németh Péter,  930 13 Felsővámostelef. sz.:0902 330 832peternemethp89@gmail.com  Cím :   t.sz. e-mail cím :   
Vezetőség :  Dosztig Pál, Bugár Aladár, Benyák György, Oláh Ödön, Török Rozália, Horváth Edina, Bognár József, Kozma Lídia, Horváth Ilona, Almási Albin, Bugár Piroska,Katona Katalin, Kocsisné Almási HajnalkaEllenőrző csoport : Kozma Klaudia, Almási Erzsébet         
Működő csoportok:  a,Női éneklőcsoport  ,12 tag  - vezető: Török Rozália                                      b/Kultúrcsoport – esztrádcsoport( éneklőcsoport, szóló énekesek, szavalók-Oláh Ödön Név   Vezető:cím:   
ÉRTÉKELÉS –PROGRAM : I.Program :

 1. 1.       Megnyitó, a jelenlévők üdvözlése
 2. 2.       A javasló -  és jelölő bizottság megválasztása
 3. 3.       Beszámoló a szervezet 2015-ös évi  tevékenységéről
 4. 4.       Jelentés a szervezet pénzgazdálkodási helyzetéről
 5. 5.       A 2016-os évre szóló munkaterv ismertetése
 6. 6.     Vita                                                                                                                                                          7.  A fotókiállítás értékelése, a díjazottak  jutalmazása

8.  A jelölő bizottság jelentése 9.  Határozati javaslat ismertetése és jóváhagyása 10. Zárszó         11. Kultúrműsor         12. Vacsora

II. ÉRTÉKELÉS :    a)Az  ülés 2016.január 16-án 18,00 órakor kezdődött a helyi kultúrház nagytermében. Az ülés megkezdése előtt  16,00 órától 18,00 óráiga kultúrház kistermében fotókiállítást tekinthettek meg az idelátogatók, akik leadhatták szavazatukat az általuk megítélt legjobb fotóra . A kiállítás szervezője a CSEMADOK helyi alapszervezete volt. A képeket a helybéli és néhány környékbeli amatőr fotós készítette, összesen 102 képet. A 3 tagú szakmai zsüri  nagyon pozitívan értékelte a kiállított munkákat. A képeket kb. 100-an tekintették meg. b) Az ülés zavarmentesen zajlott.  A szervezet elnöke szóban ( írásbeli beszámoló nélkül) értékelte a 2015-ös évi  tevékenységet.  Pozitívan szólt a  helyi szervezet által önállóan rendezett ,nagyobb tömeget vonzó  akciókról   .  Beszámolójában köszönetet mondott a CSEMDOK tagoknak, a vezetőségnek, s a szervezettel együttműködő lakosoknak a CSEMADOK rendezvényeiben való aktív résztvételért ( koszorúzási ünnepély és kult. műsor március 15-én a magyar forradalom és szabadságharc  emlékére, majd október 30-án az elhunytak emlékére; gyalogtúra régiónk természeti szépségeinek megismerésére; nyárbúcsúztató családi találkozó az iskola udvarán és sok más rendezvény). c) A  vitában felszólalók  pozitívan értékelték a helyi alapszervezet  tevékenységét. A felszólalásokból kiviláglott a magyar anyanyelv  ,  a helyi hagyományok és az egyetemes magyar kultúránk értékei megtartásának és ápolásának fontossága. Szó volt a tavasszal megtartandó járási konferencia  és a XXIV. Országos Közgyűlés jelentőségéről.  A vitában elhangzott a március 5-i választások tétje az itt élő magyar közösség  szempontjából. A felszólalásokban teret nyert a  területi választmány egyes rendezvényeinek értékelése stb. d) Németh Péter, a zsüri nevében értékelte a fotókiállítás alkotásait, s a szervezetünk nevében jutalmazta a bíráló bizottság által legjobbnak  ítélt fotókat, valamint a közönségdíjas alkotást is. e) A tagság jóváhagyta az elnöki beszámolót, a pénzügyi gazdálkodásról , a munkatervről szóló     jelentéseket, javaslatokat , és kijelölte a területi  konferencia küldötteit  , valamint javaslatot tett     a területi választmány tagjelöltjére. f)  Az évzáró tagsági ülés 45 perces műsorában fellépett a szervezet  éneklőcsoportja, Bugár Aladár –versmondó és a Rábaköz Néptáncegyesület  tánccsoportja.      A műsor után  vacsorával,   baráti beszélgetéssel  és  zene melletti szórakozással fejeződött be a CSEMADOK Felsővámosi Alapszervezetének évzáró tagsági ülése.  

Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:   TV: Mgr. Németh Péter TVE:——– OT:———- Küldöttek: Mgr. Németh Péter, Dosztig Pál és Oláh Ödön    

3,2016.január 23.-CSILIZRADVÁNY

STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK                  

     2015-ös év kiértékelése-2016.01.23.    

Szervezet neve: CSEMADOK CSILIZRADVÁNYI SZERVEZETE   Taglétszám:90 Jelenlevők száma: 25  
Kiküldött :  Varga László        
Vendégek :    1.Janík Erzsébet  polgármester 2.Fodor Margit –igazgató 3.Bögi Tímea –MKP 4.Sátor Zoltán-TV 5.Lázok A-TV 6.Nagy A -TV        
Felszólalók      1.Janík Erzsébet  polgármester 2.Fodor Margit –igazga-,  3.Varga Láaszló-TV 4.Sátor Zoltán-TV 5.Lázok A-TV 6.Nagy A -TV        
SzervezetElnöke: Bodó Richárd930 08 Balony,67 0918429365 bodorichardmupe@ mail.com Cím :   t.sz.  e-mail cím :    
Vezetőség :   Név   Vezető:cím:    
ÉRTÉKELÉS –PROGRAM :  I.Program :              III.A 2015-ös évi tevékenység :                              IV.Pénztári beszámoló (Nagy Szilvia) -107 euró       V.Választások-elnök,vezetőség ( új tagok : Kiss Erzsébet,Takács Viola) küldött       VI.Program-2016-os évre :                              VII. Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:   TV:Bodó Richárd TVE:———– OT:————– Küldöttek:Bodó Richárd   VIII. Értékelés :  Az évzárót az elnök előkészítette.Hiányossága a szűk időkeret ( alig 30 perc).Ezáltal nem marad lehetőség a problémák megbeszélésére.  

               

4.2016.január 29. -CSALLÓKÖZKÜRT

 

STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése

 

 

Szervezet neve: CSEMADOKCSALLÓKÖZKÜRTI ALAPSZERVEZETE    Taglétszám:215 Jelenlevőkszáma:89  
Kiküldött :  Nagy Anikó, Rigó Sándor        
Vendégek :   Kubik József – polgármester        
Felszólalók    Papp Ilona, Kubik József, Rigó Sándor,  Nagy Anikó          
SzervezetElnöke: Papp Ilona   Cím :Lapsár utca 152/1 Csallóközkürt   t.sz.0915601457e-mail cím :-  
Vezetőség  Vezetőség :Csikmák Mónika, Lapsár utca 80/12, 93012 Ohrady, tel.: 0908743103, csikmakmonika@freemail.huGányovics Jolán, Hortobágy u.227, 93012 Ohrady, tel.:0908 312 862,  jolanganyovics@gmail.com Mgr.Tóth Zsuzsa, Rövid u.84/7, 93012 Ohrady, tel.:0907 360 515 , 82zsuzsa.toth @gmail.comBazsó Mónika , Nagytelek 66/6, 93012 Ohrady, tel.: 0908 616 934Gútai László,  Túlsó sor 352/29, 93012 Ohrady, tel.: 0903 418 711 Gányovics Jolán Hortobágy u.227, 93012 Ohrady ,tel.: 0908 312 862Hodosy Katalin , Ádor u.729/23, 93012 Ohrady, tel.: 0907 657 843        Név   Vezető:cím:   
1.ÉRTÉKELÉS : Az évzáró taggyűlés a tervezett időpontban, rendben lezajlott a tervezett programpontok alapján.Vendégeink : Kubik József, Csallóközkürt polgármestere, Nagy Anikó és Rigó Sándor voltak, mindhárman felszólaltak a vita programponton belül. Jól sikerült a kultúrműsor, felléptek a helyi iskolások irodalmi körének kisdiákjai, a helyi óvodások, s a helyi tánccsoport.                     Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:  TV: Papp IlonaTVE:—-OT:—-Küldöttek: Papp Ilona, Mgr. Tóth Zsuzsa, Csikmák Mónika 

 

     Aláírás :Mgr.Tóth Zsuzsa…

 

5.2016.január 30. -Alistál

 

                       STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016.01.30.

 

 

Szervezet neve:  Csemadok AlistáliSzervezete   Taglétszám:361 Jelenlevőkszáma:127  
Kiküldött :  Varga László        
Vendégek :   Horváth Tamás-polgármesterLázok Attila-TVtitkáraHuszár László –Művelődési IntézetigazgatójaNagy Anikó – A Cse-madok Bősi Szerve-zetének  elnökeKázmér Éva –iskolaigazgató        
Felszólalók     1.Horváth Tamás-  polgármester2.Lázok Attila-TV   titkára3.Varga László4.Huszár László5.Nagy Anikó6.Fazekas István –  nyugdijas klub  vezetője        
SzervezetElnöke:  Sátor Zoltán93010 Dolný Štálč.652t.f:0907635309idsator.zoltan@freemail.hu  Cím :   t.sz. e-mail cím :   
Működő csoportok: Alistáli SzínpadiTársulat Név   Vezető:cím:  SátorVeronika
ÉRTÉKELÉS :Program :-Csóka Éva vezette a z évzáró taggyűlést    a,Kultúrműsor :     -Vers ( Sátor Veronika)     -Nyugdíjasklub éneklőcsoportja     -Cimborák-katonadalok    b,Megnyitó –választó bizottség megválasztása    c,Elnöki beszámoló        1.Általános politikai beszámoló-kampány a Csemadok ellen,választások        2.Szervezeti élet :         -361 tag         -18 tagú vezetőség – 4 vezetőségi gyűlés        3.Programok :           -65. évforduló megünneplése           -nemzeti ünnepek ( március 15.,október 6.,megemlékezés Mátyás királyról,            május 8.- 2.világháború befejezése)          -Zenei napok:           -Költészet napja -22 szavaló           -Megemlékezés Gyurcsó István születésének 100. évfordulójáról           -Év hangja járási verseny -13 énekes           -Alistáli Szinpadi Társulás -15.fellépése           -Lemezbemutató          -Diószegi Színpadi Társulás fellépése     -Klubestek :     -Fóthy János- Öt év Afrikában     -Nagy Iván-Ázsia ( Mongólia)     -Filmvetítés-Alistál ( 1980-90)    -Nyárasdi színjátszók vendégszereplése   -Alistáli Színjátszó Társulat fellépése –Kürt,Nyárasd, Eperjes    -Nem kapott a szervezet felkérést,hogy közreműködjön – anyák napi műsorban,falu-     napi rendezvényen    -2016-os évi program :    -Klubestek (Varga László,Albert Sándor,filmvetités)    -Zenei napok    -Adventi gyertyagyújtás     -Együtműködés          -önkormányzat támogatása-2150 euró          -nyugdíjasklubbal,iskolával  d,Pénztári beszámoló ( Bartalos Erzsébet)  e,Vita  f,Választóbizottság jelentése (Biró  Ildikó)  g,Határozatok előterjesztése  h,Zárszó    -Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:TV:Sátor ZoltánTVE: Sátor ZoltánOT: Sátor ZoltánKüldöttek: Sátor Zoltán,Csóka Éva,Lőrincz Roland,Bíró Ildikó

Értékelés :Jól előkészitett tagsági gyűlés.Az átlagosnál magasabb érdeklődés.

                   A vitában a tagság nem volt aktív (1 felszólaló).Zavar  a javasló bizottság

                    jelentésénél,a tisztségekbe való előterjesztésnél.

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 6.   2016.február 6.-PATAS

STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016.02.06.

 

 

Szervezet neve: Csemadok Patas      Taglétszám:173 Jelenlevőkszáma: 45  
Kiküldött :  Varga László        
Vendégek :   Sátor Zoltán-TV elnökeLázok Attila-TV titkárNagy Anikó-BősTakács Ernő-polgármesterMisák Alica -tiszteletesSzáz Gabriella,Gaál Anita-nővérek         
Felszólalók    1.Sátor Zoltán2.Varga László3.Lázok Attila4.Nagy Anikó         
SzervezetElnöke:  DARNAI  BÁLINTPatas,1500908178775balint.darnai12@gmail.com  Cím :   t.sz. e-mail cím :   
Vezetőség : 1.Takács Éva-alelnök2.Soós Kristóf3.Darnai Dóra4.Kónya Erzsébet-pénztáros5.Csiba Erika6.Takács Krisztina7.Soós Zsanett8.László Aranka9.Simon Éva10.Huszár Jutka11.Simon Erika12.Molnár Olga         Név   Vezető:cím:   
ÉRTÉKELÉS –Program : I.Program:  1.Megnyitó (Darnai Válint)  2.Beszámoló a 2015-ös évi munkáról-9 rendezvény     a,Megemlékezés március 15-ről-koszorúzás,ünnepi műsor     b,Látogatás Budapesten az operettszínházban (április)     c,Megemlékezés a gyermeknapról ( június) -100 rv.     d,Látogatás a fürdőbe( július)     e,Veterán autók bemutatása (augusztus)     f,Kirándulás Bécsbe ( szeptember)     g,Megemlékezés a dunai árvíz 50.évfordulójáról –kiállitás,könyvbemutató-Varga L.     h,Nótaest-október     iKarácsonyi vásár (december) 3.Pénztári  beszámoló (Kónya Erzsébet)-maradék -31 euró4.Javaslat a 2016-os évi programra :    ─Megemlékezés március 15-ről    — Színházlátogatás Budapestre ( IV.9.)    —- Kirándulás Magyarországra ( Gödöllő,Budapest) ( június)   — Nemzetközi repülőnap ( augusztus 6.)5.Vendégek hozászólása :   a,Sátor Zoltán  b,Varga László c,Nagy Anikó d,Lázok Attila  6.Szavazás a az alapszervezet küldötteiről,illetve jelöltjéről a Tv-va       7.Egészségügyi előadás :   a, Cukorbetegségről-Száz Gabriella   b,Magas vérnyomásról –Gaál Anita8.Vita – észrevétel nem volt9.Zárszó        II. Értékelés :     Az évzáró gyűlésen jelentős számú tag jelent meg.Az alapszervezet a 2015-ben aktiv volt,jelentősen növelte a taglétszámát ( 100-ról,173-ra).Az évzáró formája  kissé  szokatlan volt ( az egészségügyi téma beiktatása,nem szavaztattak az elfogadott határozatokról,)A vitában nem szólalt meg a jelenlevő polgármester,tiszteletes asszony.Az iskola igazgatója pedig el sem jött.Összeségében viszont pozitívan érté-kelhető a szervezet,a fiatal,kevés tapasztalattal rendelkező elnök a jövőben is segít-ségre szorul.           Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:  

TV:Darnai Bálint

TVE:—–

OT:——

Küldöttek:1.Darnai Bálint

                 2.Soós Kristóf

 

 

    

 

 7. 2016.február 7.-NAGYMEGYER

 

 

STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016.2.7.

 

 

Szervezet neve:  NAGYMEGYER     Taglétszám:630 Jelenlevőkszáma:121  
Kiküldött :  Sátor Zoltán        
Vendégek :   1.Bárdos Gyula –OT elnöke2.Lázok A-TV titkára3.Nagy Anikó-TV4.Lojkovič Sámuel-pol-gármester5.Mikóczi Dénes –alpolgármester5.Németh Csaba –Tápiógyörgye6.Szabó András –refor-mátus esperes7.Puskás Attila-MKP elnöke8.Sebő Erzsébet –alap-iskola igazgatója9.Varga Frigyes –nyugdíjas szervezet el-nöke10. Belucz János-Kis-kertész szervezet elnöke11.Fülöp Piroska-a Vö-röskeresz elnöknője         
Felszólalók    1.Lojkovič Sámuel2.Nagy Ernő3.Sátor Zoltán4.Nagy Anikó5.Németh Csaba6.Rostás László7.Bárdos Gyula         
SzervezetElnöke:  Bittera Zsuzsanna93201 NagymegyerEkecsi ú.4090544551csemadokvm@gmail.com  Cím :   t.sz. e-mail cím :   
Működő csoportok:  nincs       Név   Vezető:cím:   
ÉRTÉKELÉS : A program az OT által javasoltakkal összhangban zajlott.A bevezető műsorban felléptek az alapiskola és a művészeti iskola diákjai,valamint a Nyugdíjas klub éneklécsoportja.A szervezet 2015-ős munkájáról szóló jelentést jelentést hagyományosam egy emlékfüzet-ben is kiadták.Az elnöki beszámolót diavetítés tarkitotta.A vezetőség öt nyolcvanadik és tizen-egy 70-dik életévét betöltő tagot oklevéllel és virágcsokorral köszöntötte.Megválasztásra került a szervezet elnöke ( Bittera Zsuzsa),alelnöke ( Soóky Marian),és a vezetőség,valamint az ellenőrző bizottság tagjai.    A szervezet kimagasló munkát végez,az összes városi rendezvény egyik fő szerve-zője.Példamutató a közösségépitő és szervező munkája. Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:  TV: SOÓKY   MARIANTVE:………………………..OT:BITTERA   ZSUZSANNAKüldöttek:                1.BARCZI DÁNIEL                2.BITTERA ZSUZSANNA                3.SOOKY MARIAN                4.SÖRÖS ANGÉLA 

 

     Aláírás :Sátor Zoltán               

 

 

 8.  STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016.2. 12.

 

 

Szervezet neve:  APÁCASZAKÁLLAS     Taglétszám:221 Jelenlevőkszáma: 70  
Kiküldött :  Varga László        
Vendégek :   1.Algayer Rozália-alpol-gármester2.Somogyi Alfréd-tiszte-letes3.Sátor Zoltán-TV elnöke4.Lázok Attila-TV titkára5.Varga Gyula-Ekecsi Csemadok elnöke6.Nagy Ilona –nyugdijas-klub        
Felszólalók     1.Algayer Rozália2.Sátor Zoltán3.Lázok Attila4.Varga László         
SzervezetElnöke:  Csepy PiroskaApácaszakállas0949333414csepy.priska@freemail.hu Cím :   t.sz. e-mail cím :   
 kapcsolattartó:Gazsó Petronella0908742581gazso.nelli@gmail.com  Név   Vezető:cím:   
ÉRTÉKELÉS :   I.Program :      1.Kultúrműsor : fellépttek a Nagymegyeri Janiga József Művészeti Iskola gyermek-tánccsoportja,az Ekecsi Arany János Alapiskola diákjai ( vers,ének,mazsorett csoport)      2.Beszámoló ( Csepy Piroska) :          Az elnökasszony összefoglalta a Csemadok és a Vöröskereszt helyi szervezete           2015-ös évi rendezvényeit:          -találkozó a Barátnő szerkesztőivel          -március 15-i megemlékezés          -megemlékezések –kitelepités,anyák napja,hősi halottak,advent         -kultúrcsoportok vendégüllátása –Jókai,alistáli               -gyermekek részére szervezett programok –rajzpályázatok,játszóház,          -falunapi rendezvények –takaritás,falunap,családi piknik,Katalin bál          -kiállitások              A beszámoló további részében kitért a 2016-os évi terveikre:            -március 15-i megemlékezés,évfordulók            -iró-olvasó találkozó Szomolai Tiborral,            -programok egyes korosztályok részére                A szervezet gazdálkodását is az elnök asszony foglalta össze-maradék pénz-            összeg 718 euró.         3.Jubilánsok köszöntése        4.Vita        5.Zárszó Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire: TV: HÁZI DÓRATVE:—————OT:—————–Küldöttek: 1.Csepy Piroska                  2.Bazsó Petronella                  3.Házi Dóra II.ÉRTÉKELÉS :    Pozitivuma volt az évzáró tagsági gyűlésnek a jelentős érdeklődés,nagyszámú jelenlevő.A településen már hagyományos,hogy a Csemadok a helyi Vöröskereszt szervezettel tartja évzáró tagsági gyűlését,nagyon szorosan együttműködik.A Csemadok OT irányelvei,az évzárók kapcsán,nagyobb figyelmet kell forditani( választások )  

 

     Aláírás :Varga László    

 

9. STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016.január 31.

 

 

Szervezet neve:  FELBÁR     Taglétszám:100 Jelenlevőkszáma:40  
Kiküldött :  Lázok Attila          
Vendégek :   1.Sátor Zoltán-TV elnöke2.Nagy Anikó-TV3.Bodó István .polgármester          
Felszólalók     1.Sátor Zoltán2.Nagy Anikó3.Lázok Attila4.Bodó István           
SzervezetElnöke: Göndös KrisztínaFelbár,1720908080674kidonak12@gmail.com Cím :   t.sz. e-mail cím :     
Működő csoportok: nincs  Név   Vezető:cím:     
ÉRTÉKELÉS : I.PROGRAM :    1.Elnöki beszámoló –munkaterv kiértékelése-gyermeknap pozitiv visszajelzések,                                       gulyásfőző verseny    2.Gazdasági beszámoló (rendben)    3.Választások (rendben)    4.Munkaterv a 2016-os évre :        -Dőrejárás – február 6-án        -gyermeknap       -gulyásfőző verseny       -hagyományőrző nap                                              Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:  TV: GÖNDÖS KRISZTINATVE: ————————–OT: —————————-Küldöttek:                  1.GÖNDÖS  KRISZTINA                  2.PAPP  TIMEA   
   

 

     Aláírás : Lázok Attila   

 

10 – STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016.február 6.

 

 

Szervezet neve:  ILLÉSHÁZA     Taglétszám:240 Jelenlevőkszáma: 64  
Kiküldött :   Lázok Attila        
Vendégek :   1.Fehér Tibor –polgármester2.Görföl Jenő –OT  titkára3.Sátor Zoltán –TV elnöke4.Nagy Anikó -TV        
Felszólalók    1.Fehér Tibor2.Görföl Jenő3.Sátor Zoltán4.Nagy Anikó5.Lázok Attila        
SzervezetElnöke: Kiss László93038 Nový Život-Eliašovce,1230908860755okno.kiss@gmail.com Cím :   t.sz. e-mail cím :   
Működő csoportok: nincs  Név   Vezető:cím:   
ÉRTÉKELÉS :I.Program :  1.Kultúrműsor –az alapiskola tanulóinak műsora,a citerazenekar régi tagjainak fellépése  2.Elnöki beszámoló –a 2015-ös év kiértékelése  3.Gazdasági beszámoló  4.A 2016-os munkaterv jóvahagyása  5.Választások  6.Vita  7. Képek,videó vetítése a 2015-ös évi munkáról  8.Határozatok jóváhagyása           Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:  TV:  KISS LÁSZLÓTVE:……………………OT:………………………Küldöttek:  1.KISS LÁSZLÓ                   2.NAGY FERENC                   3.LIMGEHER  SZILVESZTER 
 

 

     Aláírás :Lázok Attila

11. STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016.február 7.

 

 

Szervezet neve:  POZSONYEPERJES     Taglétszám:215 Jelenlevőkszáma: 75  
Kiküldött :  Lázok Attila        
Vendégek :   1.Csiba Jarmila-polgármester        
Felszólalók    1.Csiba Jarmila2.Lázok Attila         
SzervezetElnöke:  Rigó Sándor93021PozsonyeperjesFő u.2710904989778sekretariát@obecjahodna.sk Cím :   t.sz. e-mail cím :   
Működő csoportok:  1.Vegyeskar2.Bábcsoport Név   Vezető:cím:   
ÉRTÉKELÉS :   I.Program :    1.Megnyitó    2.Kultúrműsor-bábosok fellépése,iskolai és felnőtt énekkar műsora    3.Elnöki beszámoló –a 2015-ös év munka kiértékelése    4.Gazdasági beszámoló    5.A 2016-os munkaterv    6.Választások    7.Vita    8.Zárszó    9.Kultúrműsor              Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:  TV:   RIGÓ SÁNDOR TVE:  RIGÓ SÁNDOR OT:   RIGÓ SÁNDOR Küldöttek:  1.ÁGH  ERZSÉBET                   2.PELIKÁN GYÖNGYI                   3.RIGÓ SÁNDOR 

 

     Aláírás :Lázok Attila      

          

12.NAGYSZARVA -2016.február 13.

 

                       STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016.2.12.

 

 

Szervezet neve:  NAGYSZARVA   Taglétszám:210 Jelenlevőkszáma:50  
Kiküldött :  Földváry Teréz        
Vendégek :   Horváth Jenő-polgár-mesterSátor Zoltán-TV elnökeLázok Attila-TV titkáraNagy Anikó -TV         
Felszólalók     1.Földváry Teréz2.Sátor Zoltán3.Nagy Anikó4.Horváth Jenő5.Lázok Attila        
SzervezetElnöke: László Horváth Katalin93030 Rohovce,385katuskahorvath@gmail.com0911424601 Cím :   t.sz. e-mail cím :   
Működő csoportok:  1.Népdalkör  2. Irodalmi kör    Név   Vezető:cím:Csepi Mihály    
ÉRTÉKELÉS :1.Kultúrműsor2.Vendégek üdvözlése –bizottságok megválasztása3.2015-ös év értékelése –gazdasági beszámoló4.2016-os évi munkaterv5.Választások6.Vita7.Határozati javaslatok elfogadása     Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:  TV:  -László Horváth Katalin         -póttag : László Mónika TVE:—————————- OT: ——————————-Küldöttek:                1.László Horváth Katalin                2.László Mónika  

 

     Aláírás : Lázok Attila        

    

13.CSALLÓKÖZCSÜTÖRTÖK-2016. február 13.

STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016.február 13.

 

 

Szervezet neve:  CSALLÓKÖZCSÜTÖRTÖK      Taglétszám: Jelenlevőkszáma:40  
Kiküldött :  Lázok Attila        
Vendégek :   Őry Péter –polgármesterSátor Zoltán –TV elnökeNagy Anikó -TV        
Felszólalók    1.Őry Péter2.Nagy Anikó3.Sátor Zoltán4.Lázok Attila5.Mészáros András           
SzervezetElnöke:  Mészáros AndrásCsallóközcsütörtökHorný Piel 146/150915442179meszaros.andrew@ gmail.com  Cím :   t.sz. e-mail cím :   
Működő csoportok: Népdalkör   Név   Vezető:cím:Fodor Éva   
ÉRTÉKELÉS :    1.Újra alakult alapszervezet    2.Új elnök –Mészáros András -7 tagú vezetőség      Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:  TV:   ———————–TVE:  ———————-OT: ————————Küldöttek:  Mészáros András 

 

     Aláírás : Lázok Attila        

    

14.Padányért Közművelődési  Közösség-2016.február 19.

 

STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016. február 19.

 

 

Szervezet neve: PADÁNYÉRTKÖZMŰVELŐDÉSIKÖZÖSSÉG    Taglétszám:21 Jelenlevőkszáma: 15  
Kiküldött :  Sátor Zoltán        
Vendégek :   ——–           
Felszólalók    1.Sátor Zoltán2.Lázok Attila           
SzervezetElnöke: Ollé Ilona92901 Padaňč.210907838306 

olle.helena@azet.sk 

Cím :   t.sz. e-mail cím :   
Működő csoportok:  nincs Név   Vezető:cím:   
ÉRTÉKELÉS :1.Kiértékelték a 2015-ös évet2.Gazdasági beszámoló3.2016-os évi munkaterv4.Választások5.Vita6.I. félév rendezvényei :     -3.12. –emléktábla avatás     -Húsvétváró program7.Kultúrműsor      Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:  TV: Ollé  IlonaTVE:————-OT:—————Küldöttek: Ollé Ilona 

 

     Aláírás : Lázok Attila           

15. 2016. február 19. – Csemadok Padányi Szervezete

STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016.február 19.

 

 

Szervezet neve:  PADÁNY     Taglétszám:91 Jelenlevőkszáma: 32  
Kiküldött :  Sátor Zoltán        
Vendégek :   Szabó Zoltán –polgármester           
Felszólalók     1.Sátor Zoltán2.Szabó Zoltán3.Lázok Attila4.Bögi Tamás           
SzervezetElnöke:  Lázok Attilacsemadokattila@gmail.com  Cím :   t.sz. e-mail cím :   
Működő csoportok: nincs   Név   Vezető:cím:   
ÉRTÉKELÉS : 1.Kiértékelés -2015-ös évi tevékenység,gazdasági beszámoló2. 2016-os évi munkaterv3.Vita4. A március 12-i ünnepi megemlékezés szervezési kérdései         Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:  TV:————————–TVE:————————-OT: …………………………….Küldöttek: Lázok Attila

 

     Aláírás : Lázok Attila          

16. 2016. február 21.- Csemadok Tárnoki Alapszervezete

 

Szervezet neve:

 Tárnok  

 

Taglétszám:

Jelenlevőkszáma:

 

Kiküldött : 

 Földvári Terézia

 

 71

 14

 

Vendégek :  

   Horváth Attila

 polgármester

 Sátor Zoltán TVE

 

 

 

 

Felszólalók   

Földvári TeréziaSátor Zoltán   

 

 

 

 

 

 

 

Elnök

Ferenczi Éva 

0904806384

ferencziova@kpas.sk 

 

 

 

 

Cím :

 

t.sz. e-mail cím : 

 

 

 

 

 

 

 

Működő csoportok:

     

 

 Teátrun színjátszó csoport

 

Név

 Lami János

Vezető:cím: 

 

ÉRTÉKELÉS :    A program az OT által javasoltakkal összhangban zajlott.

 Főbb rendezvényeik: Március 15 koszorúzási ünnepség

                                      Maszka bál

                                      Falunap közös rendezvény

                                      A Teátrum színház többször lépet fel /Nagyszarva,Sárosfa/

 Mivel a szervezet vezetőségébe néhány javasolt személy nem vállalta a munkát a határozat értelmében  tíz napon belül újabb tagsági ülést hívnak össze,melyen megbeszélik a legközelebbi feladatokat is. Felelős Ferencz Éva,Horváth Attila.

                         

                               

 

 

  

 

TV: Ferenczi Éva

TVE:————–

OT:——————-

Küldöttek:Ferenczi Éva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sátor Zoltán s.k.……………………….                 

 

 

17.STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016.2.26.

 

 

Szervezet neve:  EKECS     Taglétszám:326 Jelenlevőkszáma:80  
Kiküldött :  Varga László        
Vendégek :    1.Algayer Rozália  -alpolgármester2.Varga Mária-Arany  János iskola ig.3.Tamaš Erzsébet -Egyesített iskola  ig.4.Lukács Gizella-  -Nyugdijas Szerve-  zet elnöke         
Felszólalók     1.Algayer Rozália2.Varga László         
SzervezetElnöke: Varga Gyula93028 EkecsKrižná 2730903691206gyuszister@gmail.com  Cím :   t.sz. e-mail cím :   
Működő csoportok: Éneklőcsoport  Név   Vezető:cím:   
ÉRTÉKELÉS :I.Program :         1.Megemlékezés a kitelepítés és a deportálás 67. évfordulójáról            ( Varga Frigyes)         2.Kultúrműsor –gyermekcsoport,vers,éneklőcsoport         3.Megnyitó (Domonkos Árpád)         4.Elnöki beszámoló (  Varga Gyula)           -Magyar kultúra napja           -Megemlékezés március 15-ről           -Föld napja -faluszépités                      -családi piknik                  -megwemlékezés az 1965-ös árvizről –kiállitás,könyvbemutató                  -nyári kirándulás Horvátország                  -Balatoni kirándulás                  -Nótaest                  -Halottak napi megemlékezés – csallóközi hadifogolytáborok                  -3 amatör színjátszó fellépésének támogatása                  -Arany János Alapiskolában – a járási helyesíró verseny támogatása               5. Pénztári beszámoló ( Varga Mária) –nyereséges gazdálkodás  (2872 euró)              6.Ellenőrző bizottság jelentése( Pollák Mária)              7.2016-os évi program ( Varga Gyula) :                -színházlátogatás                -III.15. megünneplése                -Föld napja – falu takarítás                – Arany János Alapiskolában – a járási helyesíró verseny támogatása                -Erdélyi kirándulás                -Hősi halottaktakról való megemlékezés                -Adventi program szervezése             8.Vita :

                  1. Algayer Rozália –a tevékenység pozitiv értékelése

                  2.Varga László :

                      -Csemadok TV tevékenysége –járási konferencia

                      -III.5 – választások jelentősége ( a Csemadok OTE levele)

             9. Járási konferencia küldötteire való javaslat előterjesztése

            10.Zárszó

            11. Könyvbemutató – Varga László : 1848,te csillag

     

             II. Értékelés :

                  Sokrétű program, előkészités rutinszerű,kihagyták a választásokat,

                  konferencia küldötteit  a figyelmeztetés után iktatták be

 

Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:

 

TV:Varga Gyula

TVE:————-

OT:—————

Küldöttek:1.Varga Gyula

                 2.László Tamás

                 3.Újj Márta

                 4.Kucsera László

                     ( póttag : Domonkos Árpád)

 

     Aláírás : Varga László             

18.

STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016..2 27

 

 

Szervezet neve:  Kismagyari Alapszervezet     Taglétszám:140 Jelenlevőkszáma:58  
Kiküldött :  Lázok Attila és Sátor Zoltán        
Vendégek :    Judr. Fehér Tibor                
Felszólalók     Kikuldottek és vendégek               
SzervezetElnöke:  Fulop Ludmilla          Cím :   t.sz. e-mail cím :  0902 258656 ludmila.fulopova@pobox.sk
Működő csoportok:   nincs      Név   Vezető:cím:   
ÉRTÉKELÉS :                        Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:  TV:TVE:OT:Küldöttek: Fulop Ludmilla, Szabó Mária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Aláírás :…Fulop Ludmilla…

 

19.CSEMADOK  NYÁRASDI  SZERVEZETE -2016.2.26.

STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016.2.26.

 

 

Szervezet neve:  Csemadok Nyárasdi Alapszervezete    Taglétszám: 

121

Jelenlevőkszáma:46  
Kiküldött :  Sátor Zoltán        
Vendégek :    Bc. Bacsó LászlópolgármesterMgr.Takács Zsuzsanna        
Felszólalók     Sátor ZoltánBc. Bacsó LászlóBeke ZoltánMgr. Takács Zsuzsanna isk. ig         
SzervezetElnöke:   Vezetőség :             Nagy Erika  1.Mgr.Magyar Gaál Lívia2.PhDr.Presinszky Károly3.Néneth Zsuzsan- na4.Mgr.Hakszer Mária5.Ing.Vysočani  Erika6.Ing.Csölle Ilona  Cím :Hviezdná 88, 93011 Topolníky   t.sz.09112394790915703956e-mail cím :nagyerika.nagy3@gmail.com  
Működő csoportok: Sarló citerazenekar, Sarló 82 citerazenekar, TeatRum színjátszókör, Noszamamik tánceggyüttes, Tekergők és Tegergőcök, Nyárasdi Népdalkör  Név   Vezető:cím: Sarló: Balogh László, Sarló 82: Házi Lajos,TeatRum, Noszamamik: Mgr. Hakszer Mária, tekergők: Mgr. Magyar Gaál Lívia, Népdalkör: Iván Melinda  
ÉRTÉKELÉS : -PROGRAM : 1.Kultúrműsor (Sarló82 citerazenekar,Nyárasdi Népdalkör) 2.Megnyitó-üdvözlés,napirend jóváhagyása,bizottságok megválasztása 3.Elnöki beszámoló ( Nagy Erika) 4.Pénztári beszámoló (Németh Zsuzsanna) 5. 2016-os munkaterv ( Csölle Ilona) 6.Vita 7.Választások 8.Határozati javaslatok (Hakszer Mária) 9.Zárszó    -kultúrcsoportok megajándékozása ( könyv)    -tagság bővitése -26 gyermek,14 felnőtt 10.Csáky Pál : Hit és hűség c. színpadi játék bemutatása  Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:  TV:TVE:OT:Küldöttek: -       járási konferencia küldötteit:  Ing. Vysočani  Erika,  Nagy Erika      -       területi  választmány tagjának:  Nagy Erikát    

 

 

 

 

 

 

 

 

     Aláírás : Nagy Erika s.k.  

 

20.CSEMADOK NAGYPAKAI   SZERVEZETE -2016.2.26.

STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016.2.26.

 

 

Szervezet neve:   NAGYPAKA   Taglétszám: 130 Jelenlevőkszáma:47  
Kiküldött :  Foldváry TeréziaLázok Attila        
Vendégek :   Seňan Iván- polgármesterLelkes Vince-helytorténész         
Felszólalók     Seňan IvanFoldváry TerézLázok Attila            
SzervezetElnöke: Edmár Mária    Cím : Malá Paka401930 51Veľká Paka t.sz.0907570254e-mail cím :edmarovamaria pobox.sk  
Működő csoportok: ——————–  Név   Vezető:cím:   
ÉRTÉKELÉS : -Program :                 1.Kopjafaavatás ( 1848-as hősök)                 2.Évzáró              Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:  TV: Edmár MáriaTVE:OT:Küldöttek: Edmár Mária                  Czafik Mária 

 

 

 

 

 

     Aláírás :Edmár Mária    

  

 

21. A CSEMADOK SOMORJAI  SZERVEZETE -2016.2.28.

         

 

                       STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016.2.28.

 

 

Szervezet neve:  CsemadokSomorjaiAlapszervezete    Taglétszám: 188 Jelenlevőkszáma:112  
Kiküldött :  Sátor Zoltán        
Vendégek :   1.Bárdos Gyula-OT  elnöke2.Bárdos Gábor –polgármester3.Orosz Csaba-alpol-gármester4.Bauer Edit5.Bauer Győző6.Lázok Attila         
Felszólalók     1.Kovács Koppány2.Bárdos Gábor3.Sátor Zoltán4.Bárdos Gyula         
SzervezetElnöke:       

Vezetőség :

 Nagy Péter93101,SomorjaHosszú u 16/A0907580037peter.nagy@waber.slov-naft.sk  1.Bárdos Gábor2.Botló Judit3.Csicsay Andrea4.Domsitz Tibor5.Fóthy János6.Hecht Anna7.Keresztes Róbert8.Kotiers Mária9.Kovács Koppány10.Pirk Ilona11.Nagy Mirtill12.Méry János13.Mezzei Adék  14..Simsa Adrianna15.Valacsay Franciska16.Varga Adrianna

17..Varga Lajos

18.Végh László

Cím :   t.sz. e-mail cím :   
Működő csoportok:  1.CSALI-4 korcsoport  (Pici Csali-26,Kis Csali-40,Középső Csali-25,Nagy Csali-48 )    2.Csali  Zeneka  3.Hid Vegyeskar       Név  1.Valacsay  Franciska2.DóczéMónika3.Nagy Myrtill4.Madocsai  ImreHideghétyJenő Hecht Anna Vezető:cím:   
ÉRTÉKELÉS :  I.Program :  1./ Megnyitó –( Kovács Koppány)2./ Számláló és javasló bizottság megválasztása3./Választó bizottság megválasztása 4./ Beszámoló az elmúlt év tevékenységéről és a 2016 éves tervek (Nagy Péter elnök)5./ Gazdasági beszámoló és az ellenőrző bizottság jelentése  (Simsa Adri, pénztáros) 6./ Vita7./ Számláló bizottság – jelentése a megjelent tagok számáról – Varjú Péter8./ Választó bizottság jelentése- Nagy Myrtil9./ – Javasló bizottság   előterjesztése – ( Varjú Péter) 9./ Határozati javaslat elfogadása (Kovács Koppány)           

II. 2016-os program :

 

-         Január 3-án  a kórusunk  a Csallóközcsütörtöki templomban énekelt

-      Január 6.-án az iIllésházi templomban

-      Január 30.-án tartották hagyományos batyubáljukat

-      Március 15.-én  koszorúzási ünnepség a Pipagyújtónál az ünnepi szónok Simon Attila történész lesz.  A koszorúzás után gálaműsor a művelődési házban a szabadságharc tiszteletére a VMK  és a csemadok közös rendezésében

-      Március 15.-én  az énekkar  Pozsonyban a Medikus kertben a Petőfi szobornál tartandó márciusi ünnepségen szerepel.

-      Áprilisban megemlékezést szervezünk a honismereti ház udvarán lévő kopjafánál a kitelepítettek emlékére

-      augusztusban megszervezzük a Szent István napokat társrendezőinkkel az Immortál Alapitvánnyal és a  Városi Művelődési Központtal

-      Okóber 23.-án Somorja Hangja Alapítvánnyal közösen megemlékezést szervezünk főterünkön az 1956.- os eseményekről

-      Októberben őszi hangverseny a kórusunk szervezésében

-      November 4.-én az énekkar szerepel a Deutsch Altenburgban rendezett 1956-os megemlékezésen.

-      Decemberben közös adventi hangversenyt szervezünk  a Harmonia Classica kamarazenekarral

-      Pünkösdkor az énekkar közreműködése a szentmisén

-       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:

 

 

TV: BOTLÓ  JUDIT

TVE:

OT: BOTLÓ  JUDIT

Küldöttek:

 

                 1.NAGY PÉTER

                 2.KOVÁCS KOPPÁNY

                 3.BOTLÓ  JUDIT

                 4.PIRK  ILONA

 

 

     Aláírás : Varga László – évzáró irásbeli dokumentációja alapján    

            

22.CSEMADOK  SÁROSFAI  SZERVEZETE -2016.január 29.

STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016.január 29.

 

 

Szervezet neve: SÁROSFA     Taglétszám: 217 Jelenlevőkszáma:77  
Kiküldött :  Fodor DeniszaBotló Judit        
Vendégek :    Bárdos GáborOrosz Csaba         
Felszólalók     Fodor DeniszaBárdos Gábor        
SzervezetElnöke:   Vezetőségi tagokGazd.felelős : Földváry TerézSárosfa 2610918500470foldvaryova@blatnanaostrove.sk13 Czetli MonikaSárosfa,268

0948713177

czetlimonika@gmail.com

Cím :   t.sz. e-mail cím :   
Működő csoportok: BÉKEI ÉS SÁROSFAICIMBORA Név   Vezető:cím:Bódi IstvánBéke 520315693427   
ÉRTÉKELÉS :     Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:  

TV:  Földváry Teréz

TVE:Földváry Teréz

OT:Földváry Teréz

Küldöttek:  1.Földváry Teréz 2.Molnár Edit 3. Végh Erzsébet

 

 

 

     Aláírás :Végh Erzsébet    

 

23.A CSEMADOK  NAGYABONYI  SZERVEZETE -2016.február 26.

                       STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016.2.26.

 

 

Szervezet neve:  Nagyabony     Taglétszám: 150 Jelenlevőkszáma:62  
Kiküldött :  Lázok Attila        
Vendégek :             
Felszólalók     Lázok AttilaKiss Katalin         
SzervezetElnöke:   Moravek Ivetta  Cím :   t.sz. e-mail cím :   
Működő csoportok:  Népdalkör és a citeraegyüttes Név   Vezető:cím:   
ÉRTÉKELÉS :  Az évzáró a TV által javasolt program szerint zajlott. Kiértékelték a 2015-ös évet, beszámoltak az éves gazdálkodásról, valamint a népdalkör és a citeraegyüttes fellépéseiről. Megválasztották a TV javasolt Morávek Ivettát és a járási konferencia küldöttjeit Morávek Ivettát és Németh Angélát. Az évzáró elején és végén színvonalas kultórműsorra került sor.                

Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:

 

 

TV:  Moravek Ivett

TVE:

OT:

Küldöttek:  Moravek Ivett és Németh Angéla

 

 

 

     Aláírás :Lázok A.       

24.A CSEMADOK  LÉGI  SZERVEZETE -2016.2.27.

 

 

 

                       STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016.2.27.

 

 

Szervezet neve:  Lég     Taglétszám: 195 Jelenlevőkszáma:56  
Kiküldött :  Lázok Attila        
Vendégek :    Sátor ZoltánSzitási Ferenc polgm.         
Felszólalók    Szitási Ferenc, Sátor Zoltán,Lázok Attila         
SzervezetElnöke:   Szalay Márta Cím :   t.sz. e-mail cím :   
Működő csoportok:    Név   Vezető:cím:   
ÉRTÉKELÉS :  Az évzáró a TV által javasolt program szerint zajlott. Kiértékelték a 2015-ös évet, beszámoltak az éves gazdálkodásról. Ismertették a 2016-os év munkatervét.Megválasztották a TV javasolt Szalay Mártát és a járási konferencia küldöttjeit Szalay Mártát, Keszőcze Máriát és Gyurkovics Máriát. Az évzáró közben és a végén színvonalas kultúrműsorra került sor.                Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:

 

 

TV:  Szalay Márta

TVE:

OT:

Küldöttek:  Szalay Márta, Keszőcze Mária, Gyurkovics Mária.

 

 

 

     Aláírás : Lázok A.                

 25.A CSEMADOK DUNASZERDAHELYI  SZERVEZETE -2016.2.26.

 

 

                       STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-1016.2.26.

 

 

Szervezet neve:  Dunaszerdahely     Taglétszám: 100 Jelenlevőkszáma:56  
Kiküldött :  Sátor Zoltán        
Vendégek :    Győri Béla         
Felszólalók     Sátor Zoltán,Gyori Béla         
SzervezetElnöke:   Nagy Tibor  Cím :   t.sz.0907501304 e-mail cím :tibor.nagy87@gmail.com  
Működő csoportok:    Név   Vezető:cím:   
ÉRTÉKELÉS :  Az évzáró a TV által javasolt program szerint zajlott. Kiértékelték a 2015-ös évet, beszámoltak az éves gazdálkodásról. Ismertették a 2016-os év munkatervét.Megválasztották az alapszervezet új elnokétt és a járási konferencia küldöttjét. Az évzáró elején és a végén színvonalas kultúrműsorra került sor.            

 

 

 

 

Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:

 

 

TV:  Nagy Tibor

TVE:

OT:

Küldöttek:  Nagy Tibor

 

 

 

     Aláírás :Lázok A       

      26.CSEMADOK  BÉKEI  SZERVEZETE-2016. 2.27.

  

 

STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

 

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016.2.27.

 

 

 

 

 

Szervezet neve:  BÉKE     Taglétszám: 80 Jelenlevőkszáma:38  
Kiküldött :  Földváry Terézia        
Vendégek :    1.Janikovics Katalin-  polgármester2.Szerda Tamás3.Kovács László         
Felszólalók     1.Janikovics Katalin2.Földváry Terézia3.Szerda Tamás4.Szerda Mária         
SzervezetElnöke:  Magyarics Zoltán93041 Mierovo,1130903213822zoli.m@centrum.sk Cím :   t.sz. e-mail cím :   
Működő csoportok:  1.Cimbora-férfi    népdalkör 2.Búzavirág-női nép-dalkör  3.Bokréta-vegyes nép- dalkö Név   Bódis István KovácsZsiuzsannaLibai Mária MagyaricsZoltán Vezető:cím:   
ÉRTÉKELÉS :   Mivel a szervezetünk égisze alatt működnek a daloskörök,így gyakorlatilag a tevékenység is körülöttük forog.A múlt évben 17 alkalommal léptek fel különböző rendezvényeken , minősítő versenyeken , falunapokon , fesztiválokon stb.Ezenkívül a hagyományos álarcosbál is megrendezésre került a gyerekek részére.Nagyon jó az együttműködés a helyi iskolával és óvodával és a faluban működő tömegszervezetekkel is,amelyekkel több közös rendezvény lát napvilágot.                                                                                                   Az évzárót szinesítette a helyi lakosság kézimunka kiállítása és Kovács László,Görföl Jenő közösen kiadott Biblia pauperum cimű könyvének bemutatója.                                                                                                           Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:  TV:Magyarics ZoltánTVE:OT:Küldöttek: 1.Magyarics Zoltán                    

 

 

     Aláirás : Magyarics Zoltán    

27,A CSEMADOK  HODOSI  SZERVEZETE -2016. 3.6.

 

STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016.3.6.

 

 

Szervezet neve:  Nemeshodos     Taglétszám: 110 Jelenlevőkszáma:42  
Kiküldött :  Lázok Attila        
Vendégek :    Balódi László, Sátor Zoltán és Huszár László         
Felszólalók     Lázok AttilaSátor ZoltánHuszár LászlóBalódi László            
SzervezetElnöke:   Győri Béla  Cím :   t.sz. e-mail cím :   
Működő csoportok:   Név   Vezető:cím:   
ÉRTÉKELÉS :  Az évzáró a TV által javasolt program szerint zajlott. Kiértékelték a 2015-ös évet, beszámoltak az éves gazdálkodásról, valamint a Megmaradásunkért csoport fellépéseiről. Megválasztották a TV javasolt Győri Bélát és a járási konferencia küldöttjeit Győri Bélát és Csepi Györgyöt.Megválasztották az új vezetőséget és ismételten elnöknek Győri Bélát. Az évzáró elején és végén színvonalas kultúrműsorra került sor.    Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:  

TV:  Győri Béla

TVE:

OT:

Küldöttek:  Győri Béla és Csepi György

 

 

 

     Aláírás :Lázok Attila  

   28.A CSEMADOK CSILIZNYÁRADI  SZERVEZETE

    

    STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

 

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016.február

 

 

 

 

 

Szervezet neve:

Csiliznyárad

 

Taglétszám:

Jelenlevők:

 

Kiküldött : 

Sátor Zoltán

 

 66

 22

 

Vendégek :  

 

 

 

 Miklós Gábor

 

 

 

 

Felszólalók :  

  Miklós Gábor Sátor Zoltán 

 

 

 

 

 

 

 

Elnöke:

Miklós Dénes 

 

 

 

 

 

Cím :

 

t.sz. e-mail cím : 

 

Működő csoportok:

     

 

 

 

Név

 

Vezető:cím: 

 

ÉRTÉKELÉS :    

 Főbb rendezvényeik: Március 15 koszorúzási ünnepség

                                       

                                      Falunap közös rendezvény

                                   

A szervezet elnöke értékelte a szervezet elmúlt évi munkáját .Elsősorban a községben zajló közös rendezvényeken vettek részt. Megválasztották az új vezetőséget,Főbb tisztségviselők: Miklós Dénes elnök, Miklós Gábor alelnök, Bábics Erzsébet pénztáros.

                         

                               

 

 

    

 

TV: Miklós Dénes

TVE:—————–

OT :……………….

Küldöttek:Miklós Dénes

 Sátor Zoltán s.k.   

 29.CSEMADOK BŐSI SZERVEZETE -2016.3.13.  

STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

                                                              2015-ös év kiértékelése-2016.3.13.

 

 

Szervezet neve: Bős     Taglétszám: 415 Jelenlevőkszáma:262  
Kiküldött :  Lázok Attila        
Vendégek :   Fenes Iván és Mészáros Árpád           
Felszólalók    Fenes IvánLázok Attila         
SzervezetElnöke:   Nagy Anikó0911463633nagyaniko58@gmail.com Cím :   t.sz. e-mail cím :   
Működő csoportok:  Néptáncegyüttesek és az énekkar   Név   Vezető:cím:   
ÉRTÉKELÉS :  Az évzáró a TV által javasolt program szerint zajlott. Kiértékelték a 2015-ös évet, beszámoltak az éves gazdálkodásról, valamint a népdalkör és a citeraegyüttes fellépéseiről. Megválasztották a TV,TVE javasolt személyeket és a járási konferencia küldöttjeit. Az évzáró elején és végén színvonalas kultúrműsorra került sor.  

Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:

TV:  Csörgő Mária, Fodor Denisza, Nagy Anikó

TVE: Csörgő Mária, Fodor Denisza, Nagy Anikó

OT:

Küldöttek:  Csörgő Mária, Fodor Denisza, Nagy Anikó és Nagy Péter.

 

 

 

     Aláírás :Lázok A                

     

                       STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK

 

                                                              2015-ös év kiértékelése-

 

 

 

 

 

Szervezet neve:  

Tejfalu

 

 

  Taglétszám:

 

210

Jelenlevők

száma:

 

60

Kiküldött :

 

         
Vendégek :

 

 

 

Bárdos Gábor

Orosz Csaba

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Felszólalók

 

 

 

 

Bárdos Gábor

Orosz Csaba

 

 

 

 

 

 

       
Szervezet

Elnöke:

 

Vasi Andrea

 

 

 

 

 

 

 

 

Cím :  

Hrušovská

213/31

t.sz.

 

e-mail cím :

 

0902687171

 

andrea.vasiova@

gmail.com

Működő csoportok:  

 

 

 

 

 

 

 

Név   Vezető:

cím:

 

 
ÉRTÉKELÉS :

 

Értékelés:

-          Az évzáró taggyűlés a tervezett program szerint valósult meg.

-          Az ASZ elnöke beszámot az 2015-ös év tevékenységéről, majd ismertette a 2016-os évre szóló terveket.

-          Pethő Márta ismertette az ASZ gazdálkodásáról szóló beszámolót.

-         Tisztújítás történt               Vasi Andrea           elnök

                                                 Andrássy István     alelnök

                                                 Kántor Zsuzsa        pénztáros

                                                 Tóth László            vezetőségi tag

                                                 Orosz Zsuzsa         vezetőségi tag

                                                 Czédl Zima Kitti   vezetőségi tag

-         A vitában Bárdos Gábor köszönetet mondott a munkáért.

-         A vita után a tagság jóváhagyta a határozati javaslatot.

-         A zárszóban Vasi Andrea köszönetet mondott a tagoknak , a vezetőségnek a támogatásért, együttműködésért.

-         Kultúrműsor:   Márton Fruzsina és Szabó Gyula Győző páros Budapestről.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:

 

 

TV:     Andrássy István ,  Vasi Andrea

TVE:

OT:

Küldöttek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

     Aláírás :………………………………….               

 

 

A CSEMADOK  ÉVZÁRÓ  TAGGYŰLÉSEK  KIÉRTÉKELÉSE

 

 

1.Működő  alapszervezetek száma :32

2.Meg tartott évzáró taggyűlések  2016.3.13-ig :

    a,2016. január hónapban : 7 alapszervezetnél

    b,2016.február hónapban : 20 alapszervezetnél

    c,2016.március hónapban :2 alapszervezetnél

   d,Összesen : 29 alapszervezetnél ( 90,6%)

 

3.Évzárók lefolyása

  a,Résztvevők : 1890 személy –tagság  36 %-a

       -legtöbben : Bős (262 ),Alistál (127),Nagymegyer (121)

       -legkevesebben : Tárnok (14),Csiliznyárad (22),Csiliz-

                                   radvány (25)

  b, Vendégek :

      -29 évzárón -125 vendég

                           -27 településen –jelen volt a polgármester

                                                       (alpolgármester)

                                -nem volt jelen : Dunaszerdahelyen

                                                          Csiliznyáradon

 

     -nem volt-évzáró ahol nem lett volna ott a TV képviselője

         -legtöbb évzárón  jelen volt : Sátor Z (20),Lázok A (18)

                                                         Nagy A (10),Varga L (5)

                                                         Földváry T (4)

 

 

 

 

   c,Vitafelszólalás -  111 , átlag – 4 egy évzárón

                                -negativum : túlnyomórészt a vendégek beszéltek !

 

 

 

4.Évzárók utáni állapot :

    a,Pontositott taglétszám :

       -összlétszám :5236

       -csökkenés : -507

   b, Új elnök :

          -Dunaszerdahely – Nagy Tibor

          -Csallóközcsütörtök – Mészáros András

 c,Járási konferencia küldötteinek megvalásztása – 66 személy

 d, Javaslat :

 • TV összetételére- 29 szervezetből -3 szervezet nem jelölt                              képviselőt                              ( 1 szervezet -3-at)
 • TVE összetételére – 6 személy  ( 1 szervezetből 3 !)
 • OT  tagjaira  - 5 személy

 

AZ ÉVZÁRÓ TAGSÁGI  GYŰLÉSEK  KÜLDÖTTEI –VENDÉGEI

 

 

 

 

 

 

 

Sorszám Név Hely Összesen
1. Sátor  Zoltán Jányok,Felsővámos,Csilizradvány,Patas,Nagymegyer,Apácaszakállas,Felbár,Illésháza,Nagyszarva,Csallóközcsütörtök,Padányért KK,Padány,Tárnok,Kismagyar,Nyárasd,Somorja,Lég,Dunaszerdahely,Hodos,Csiliznyárad  20
2. Földváry  Terézia Nagyszarva,Tárnok,Nagypaka,Béke 4
3. Lázok Attila Felsővámos,Csilizradvány,Alistál,Patas,Nagy-megyer,Apácaszakállas,Felbár,Illésháza,Pozsonyeperjes,Nagyszarva,Csallóközcsütörtök,Kismagyar,Nagypaka,Somorja,Lég,Nagyabony,HodosBős 18
4. Botló Judit Sárosfa 1
5. Fodor Denisza Sárosfa 1
6. Rigó Sándor Felsővámos,Csallóközkürt, 2
7. Varga László Csilizradvány,Alistál,Patas,Apácaszakállas,Ekecs, 5
8. Nagy Anikó Felsővámos,Csilizradvány,Csallóközkürt,AlistálPatas,,Nagymegyer Felbár,Illésháza,Nagyszarva,Csallóközcsütörtök, 10
9. Biró Ildikó Jányok,Felsővámos 2
10. Huszár László Alistál,Hodos 2
11. Bárdos Gyula Nagymegyer,Somorja 2
12. Varga Gyula Apácaszakállas 1
13. Győri Béla Dunaszerdahely 1
13. Görföl Jenő Illésháza 1

 

 

                         A járási konferencia  küldöttei

Alapszervezetek:

 1.CSEMADOK ALAPSZERVEZET ALISTÁL:

    1.Bíró Ildikó  2.Csóka Éva,3.Lőrincz Roland  4.Sátor Zoltán

2.CSEMADOK ALAPSZERVEZET APÁCASZAKÁLLAS
   
1.Csepy Piroska  2.Bazsó Petronella

3.CSEMADOK ALAPSZERVEZET BÉKE
    
1.Magyarics Zoltán

4.CSEMADOK ALAPSZERVEZET BŐS
 1.Csörgő Mária 2.Fodor Denisza 3.Nagy Anikó 4.Nagy Péter  

5.CSEMADOK ALAPSZERVEZET CSALLÓKÖZCSÜTÖRTÖK                                  

,   1.Mészáros András 

6.CSEMADOK ALAPSZERVEZET CSALLÓKÖZKÜRT
   1
.Papp Ilona  2.Csikmák Mónika 3.Tóth Zsuzsa

7.CSEMADOK ALAPSZERVEZET CSILIZNYÁRAD

1.Miklós Dénes mérnök

8.CSEMADOK ALAPSZERVEZET CSILIZRADVÁNY

1.Bodó Richárd


9.CSEMADOK ALAPSZERVEZET CSILIZPATAS
1.Darnai Bálint   2.Soós Kristóf

 

10. CSEMADOK ALAPSZERVEZET DUNASZERDAHELY (VÁMBÉRY ÁRMIN ASZ)  

1.Nagy Tibor                                                   

11.CSEMADOK ALAPSZERVEZET EKECS                                                                                      

1.Kucsera László 2.László Tamás 3.Újj Márta 4.Varga Gyula

12. CSEMADOK ALAPSZERVEZET FELBÁR    

   1.Göndös Krisztína 2.Papp Tímea 

13.CSEMADOK ALAPSZERVEZETE FELSŐVÁMOS 

    1.Dosztig Pál 2.Oláh Ödön 3.Németh Péter                                                         

14.CSEMADOK ALAPSZERVEZET HODOS

     1.Csepi György 2.Győri Béla

15.CSEMADOK ALAPSZERVEZET ILLÉSHÁZA    

    1.Limgeher Szilveszter 2.Kiss László 3.Nagy Ferenc                                                             

16. CSEMADOK ALAPSZERVEZET JÁNYOK  

          1.Méry Margit  2.Méry Irén              

17.CSEMADOK ALAPSZERVEZET KISMAGYAR                                                                  

    1.Fülöp Ludmilla 2.Szabó Mária                                                                

18.CSEMADOK ALAPSZERVEZET LÉG   

     1. Gyurkovics Mária      2.Keszőcze Mária  3.Szalay Márta                  

19. CSEMADOK ALAPSZERVEZET  NAGYABONY  

       1.Németh Angéla 2.Moravek Ivett                                                                            

20.CSEMADOK ALAPSZERVEZET NAGYMEGYER                    

       1.Barczi Dániel 2.Bittera Zsuzsanna 3.Soóky Marián 4.Sörös Angéla 

21.CSEMADOK ALAPSZERVEZET NAGYPAKA   

      1.Czafik Mária 2.Edmár Mária           

 

22.CSEMADOK ALAPSZERVEZET NAGYSZARVA    

  1.László Horváth Katalin  2.László Mónika

23.CSEMADOK ALAPSZERVEZET NYÁRASD  

1.Nagy Erika 2.Vysočani Erika      

24.CSEMADOK ALAPSZERVEZET  NYÉKVÁRKONY                                                         

25.CSEMADOK ALAPSZERVEZET PADÁNY          

1.Lázok Attila  

26.Padányért  Közművelődési Közösség                                                                   

1.Ollé Ilona

27.CSEMADOK ALAPSZERVEZET POZSONYEPERJES    

  1.Ágh Erzsébet 2.Pelikán Gyöngyi 3.Rigó Sándor      

28.CSEMADOK ALAPSZERVEZET SÁROSFA  :

     1.Földváry Teréz 2.Andrea 3.Végh Erzsébet

29.CSEMADOK  SOMORJAI  AlAPSZERVEZETE

     1.Botló Judit  2.Kovács Koppány 3.Nagy Péter 4.Pirk Ilona

30.CSEMADOK ALAPSZERVEZET TÁRNOK

   1.Ferenczi Éva  

31.CSEMADOK ALAPSZERVEZET TEJFALU       

                  

32.CSEMADOK ALAPSZERVEZET VÁSÁRÚT         

 

JAVASLAT   A  TV  ÖSSZETÉTELÉRE :

ASZ Képviselő
Alistál Sátor Zoltán
Apácaszakállas Házi Dóra
Béke Magyarics Zoltán
Bős Csörgő Mária,Fodor Denisza,Nagy Anikó
Csallóközcsü-törtök —————
Csallóközkürt Papp Ilona
Csiliznyárad Miklós Dénes
Csilizradvány Bodó Richard
Dunaszerdahely Nagy Tibor
Ekecs Varga Gyula
Felbár Göndös Krisztína
Felsővámos Német Péter
Hodos Győri Béla
Illésháza Kiss László
Kismagyar ——————
Jányok Méry Margit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lég Szalay Márta
Nagyabony Moravek Ivett
Nagymegyer Soóky Mariann
Nagypaka Edmár Mária
Nagyszarva László Horváth Katalin
Nyárasd Nagy Erika
Nyékvárkony
Patas Darnai Bálint
Padány ———————-
Padányért KK Ollé Ilona
Pozsonyeperjes Rigó Sándor
Sárosfa Földváry Teréz
Somorja Botló Judit
Tárnok Ferenczi Éva
Tejfalu
Vásárút

…..

                            JAVASLAT   A  TVE   ÖSSZETÉTELÉRE

 

 

 Sorszám   Név Alapszervezet
1. Sátor Zoltán Alistál
2. Rigó Sándor Pozsonyeperjes
3. Földváry Teréz Sárosfa
4. Csörgő Mária Bős
5. Fodor Denisza Bős
6. Nagy Anikó Bős
     
     
     

 

 

              JAVASLAT   AZ  OT    TAGJAIRA:

 

Sorszám   Név Alapszervezet
1. Sátor Zoltán Alistál
2. Bittera Zsuzsanna Nagymegyer
3. Rigó Sándor Pozsonyeperjes
4. Botló Judit Somorja
5. Földváry Teréz Sárosfa
     
     

 

ÉVZÁRÓK_STATISZTIKÁJA  2016-ban

 

ASZ Időpont Tagévzáróelőtt  Tag évzáró-után résztvevő vita vendég
1.Alistál 1.30. 325 361 127 6 6*
2.Apácaszakállas 2.12. 243 221 70 4 6*
3.Béke 2.27. 80 80 38 4 4*
4.Bős 3.13. 430 415 262 2 3*
5.Csallóközcsü-törtök**** 2.13. 65 40** 40 5 4*
6.Csallóközkürt 1.29. 215 215 89 4 3*
7.Csiliznyárad 2. 90 66 22 2 2
8.Csilizradvány 1.23. 90 90 25 6 6*
9.Dunaszerdahely**** 2.26. 100 100 56 2 2
10.Ekecs 2.26. 318 326 80 2 5*
11.Felbár 1.31. 170 100 40 4 4*
12.Felsővámos 1.16. 210 200 67 5 6*
13.Hodos 3.6. 120 110 42 4 4*
14.Illésháza 2.6. 270 240 64 5 5*
15.Kismagyar 2.27. 177 140 58 3 3*
16.Jányok 1.15. 105 120 58 2 4*
17.Lég 2.27. 226 195 56 3 3*
18.Nagyabony 2.26. 70 150 62 2 1*
19.Nagymegyer 2.7. 733 630 121 7 11*
20.Nagypaka 2.26. 130 130 47 3 4*
21.Nagyszarva 2.13. 205 210 50 5 5*
22.Nyárasd 2.26. 125 121 46 4 4*
23.Nyékvárkony*** 265
24.Patas 2.6. 120 173 45 4 7*
25.Padány 2.19. 92 91 32 4 2*
26.Padányért KK 2.19. 30 21 15 2 2*
27.Pozsonyeperjes 2.7. 215 215 75 2 2*
28.Sárosfa 1.29. 200 217 77 2 4*
29.Somorja 2.28. 623 188 112 4 7*
30.Tárnok 2.21. 66 71 14 2 3*
31.Tejfalu 192
32.Vásárút*** 170
5743 5236(-507)  189036%-osrészvételiarány

 

111átlag:4 125

 

  *polgármester   megjelenése                                 **Újjászervezet  Csemadok szervezet

 

***Márciusban  tervezett évzárók                                   ****új elnök

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Csemadok tagok kitüntetése-2016-ban

 

CSALLÓKÖZ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ -PADÁNY 2016.JANUÁR 16-ÁN

 

1.NAGY PÉTER – A CSEMADOK SOMORJAI ALAPSZERVEZETÉNEK ELNÖKE

bemutatta :Botló Judit a TVE tagja

 

 

  

Nagy Péter 1951 december 12. látta meg a napvilágot egy sárosfai 6 gyermekes család első szülott gyermekeként. Szülei csemadok alapító tagok voltak Sárosfán. A somorjai magyar gimnázium elvégzése után a Slovnaft vegyipari kombinátban kezdett dolgozni, ahol a muka mellett vegyipari képesítést szerzett. Egész élete folyamán a Slovnaftban dolgozott külomböző beosztásokban. 2005-tol a WABERER´S  Slovákia k.f.t. alapító ugyvezető igazgatója, amely a tevékenységét a a vegyikombinát teruletén végzi.1979- tol aktívan bekapcsolódik a csemadok munkába Somorján,  a HÍD VEGYESKAR  tagjaként. Az énekkar rendszeres résztvevoje a Kodály Napoknak Galántán, ahol többször arany , ezust és bronz minosítést értek el. Ha lehetoséget kaptak Somorja kornyéki falvakban is szerepeltek egyházi és világi muvekkel. Az elmúlt idoszakban gyakran vettek részt külföldi szereplésen:  Magyrországon, Cehországban, Ausztriában Németországban és Hollandiában. Az énekkar szervezo titkáraként a somorjai alapszervezet vezetoségének tagjává választják. Mivel mindig közel állt hozzá a közösségi munka, ezenbelül a a magyar kultúrával való foglalkozás 2003- ban elvállalta a somorjai  alapszervezet elnöki tisztét, amelyet a mai napig nagy felelőséggel végez. A Somorjai alapszervezetben több kulturális csoport tevékenykedik: CSALLÓ tánccsoport, 3 gyermek tánccsoport, ahol több mint 100 gyerekkel foglalkoznak a csoportvezetok heti rendszerességgel és tanítják őket a magyar néptánc alapjaira. HÍD VEGYESKAR, ahol szintén 30-35 énekes végzi heti rendszereséggel a magyar zene ápolását  Alapszervezeti elnökként tobb évig tevékenykedett  a csemadok teruleti választmányának tagjaként. Alapszervezeti elnökként fo feladatának a kulturális csoportok tevékenységének anyagi hátterének a biztosíttását tartja, illetve a csemadok tagok közösségi munkájának a szervezését, rendszeres kelturális rendezvényekkel/ Szent István napok, adventi hangverseny, tánccsoportok fellépései, rendszeres klub esték külömböző témákban, magyar ünnepeinkrol való megemlékezések).Az elismerést, amit ma átvehet, nem személyes sikerének tartja, hanem a somorjai csemadok vezetosége magyar közösségében végzett munka elismerésének.

 

 

2.MOLNÁR ZSUZSANNA-A CSEMADOK DUNASZERDAHELYI ALAPSZERVEZET VEZETŐSÉGI TAGJA

 

    

1955. szeptember 2-án született Pozsonyban.Iskoláit Dunaszerdahelyen végezte. 1973-ban érettségizett a dunaszerdahelyi gimnáziumban. Az érettségi megszerzése után több helyen vállalt munkát. Kezdésként a dunaszerdahelyen működő cukorgyárban dolgozott a kampány idején, majd az OTEX nevű babaruhákat árusító üzletben kapott eladói állást, ahol saját elmondása szerint nagyon jól érezte magát.

Később úgy nézett ki, hogy a dunaszerdahelyi lakásszövetkezethez kerül gazdasági munkatársként, azonban Fél Miklós ajánlatott tett neki egy munkakörre, ami bár nem kecsegtetett hosszan tartó munkaviszonnyal, de mégis ezt választotta. Így aztán 1975. július 1-jén felvette a munkát a CSEMADOKBAN. Ekkor gazdasági és adminisztratív munkát látott el. Bár mindössze fél éves helyettesítésről volt szó, azonban Molnár Zsuzsa tovább maradt a Csemadok kötelékében. Valószínűleg ebben az is közre-játszott, hogy 1975 őszén Érsek Rezső bácsi meginvitálta a színjátszó csoportba. A sors úgy hozta, hogy a készülő darabban rögtön főszerepet kapott, mivel a szerepkört megformáló személy pont ezzel egy időben lebetegedett. A színjátszó csoportban való tevékenységével párhuzamosan részt vett az esztrádcsoport munkájában, valamint tagja lett a Bartók Béla Vegyes Karnak. Továbbá vezetőségi tagként működött. Rövid időre megszakadt a vezetőségben folytatott munkája, de hamar visszatért, és az óta is aktív tagja a Csemadok Alapszervezet vezetőségének.

            Ebből az időszakból a legnagyobb élménye az volt, amikor Fél Miklóssal és társaival keresztül-kasul járhatta a környéket, és az általuk színpadra állított darabokat, kulturális műsorokat bemutathatták. Csoportjuk részt vett kerületi szintű megmérettetéseken, valamint a Jókai Napokon. Több alkalommal díjazták Molnár Zsuzsát. A kerületi megmérettetésen a legjobb női alakításért vehetett át díjat, de díjazott lett a Jókai Napokon is.  A ’70-es évek végén, ill. a ’80-as évek elején lehetősége nyílt kilépni Dunaszerdahely határain kívülre, hogy a Magyar Területi Színház színpadán mutassa meg tehetségét. Ekkor azonban elhatározásra jutott, és a család közelsége, a barátok, kollégák és az otthon szeretete győzedelmeskedett.

Ebben az időszakban dolgozott a Csemadoknál, majd a Gyurcsó István Alapítványnál, és részt vállalt a Csemart munkájában is.Amatőrszínészi pályafutását 1986 –ban fejezte be, ugyanis nem sokkal később, a következő év nyarán megszületett kislánya. A szülési szabadság letöltése után ugyancsak a Csemadokhoz tért vissza, és újra felvette a munkát. Pár évvel később a Csemadok Területi Választmánya mellett megalakult a Művelődési Intézet, amelynek beindulásában, működésében szintén szerepet vállalt. Amikor a Művelődési Intézet különvált a Csemadoktól, mindkét helyen foglalkoztatták. Végül a Művelődési Intézetben kapott teljes állást.

A rendezvények, amelyeken megismerhettük őt: Gombaszögi Országos Kultúrális Ünnepély, Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny, Duna Menti Tavasz , Tavaszi szél vizet áraszt…, Bíborpiros szép rózsa. Ezeken a rendezvényeken adminisztratív, gazdasági, szervezési munkát vállalt.A mai napig aktívan bekap-csolódik a Csemadok Vámbéry Ármin Alapszervezet munkájába, mint vezetőségi tag. Nap, mint nap teszi a dolgát a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézetben. Mindig nagy öröm számomra látni, amikor az egyes rendezvényekre érkező csapatok vezetői, kísérői csillogó szemmel, széles mosollyal lépik át a STÁB küszöbét, mert tudják, hogy a gazdasági felelős Molnár Zsuzsa, ott várja majd őket.

            Végül szeretném kifejezni gratulációmat, valamint mindannyiunk nevében kívánok jó erőt, egészséget, boldogságot a jövőre.

 

3. VARGA ÉVA-A CSEMADOK NAGYMEGYERI SZERVEZETÉNEK TAGJA

bemutatta :Varga László a Csemadok TVE tagja

 

“A lámpás én vagyok. Világítok a sötétségben. Utat mutatok. Nálam nélkül vak a látó is” – írja Gárdonyi Géza a Lámpás című kisregényében, Kovács Ágoston néptanítóról.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Egy ilyen embertípust kívánok Önöknek bemutatni, akiből sajnos ma egyre kevesebb van. Varga Éva tanitónő, a szó legszorosabb értelmében lámpása volt (részben ma is az) a nagymegyeri magyar közösségnek.
    Életútja a csallóközi  kisvárosból indult. Itt született 1953-ban.Alap és középiskoláit szülővárosában végezte.Tanulmányait a nyitrai Pedagógiai Fakultáson folytatta,amit 1976-ban sikeresen befejezett.. Az első pozitív élmények, amelyek későbbi életútját meghatározták, itt a családi és városi közösségben érték. A magyar kultúrával való első kapcsolatát bizonyára befolyásolta,hogy édesapja,Varga Vince, aki a Nagyme-gyeri Csemadok alapít
ó tagja volt.
      Tanulmányai befejezése után, első munkahelye az Ekecsi Magyar Tannyelvű Alapiskola volt, ahol 1984-ig dolgozott.Itt  megszervezte és irányította az iskola gyermekkórusát.1984-ben került Nagymegyerre,ahol a Bartók Béla Alapiskola  tanítónőjeként  dolgozott 2014-ig. 1989-2004 között  az iskola  igazgatóhelyettese  volt. A két  csallóközi  iskolában,  38 évet töltött el a katedrán. 2014-ig generációk egész sorát oktatta és nevelte a magyar nyelv és kultúra,népzene szeretetére.Ez mellett már 1976-tól aktívan bekapcsolódott a város közéletébe.Hitte és vallotta, és e szerint is élt,hogy a magyar tanítónak küldetése van, az iskola falain kívül is.

1977-2002 között,25 évig a Csemadok Nagymegyeri Alapszervezetének  aktív vezetőségi tagja volt.Ez mellett a Bárdos Lajos Vegyeskar tagja egészen 1992-ig.A nagymegyeri magyar kultúra érdekében jelentős munkát végzett mint  városi képviselő ( 1998-2010 között),nyolc évig  volt a  városi kulturális bizottság elnöke.

     A sokrétű kulturális munkája egy további színfoltja volt, az 1986 szeptemberében az általa létrehozott és vezetett Igricek iskolai gyermekkar,majd ennek folytatásaként 2001-től működtetett  népdalkört irányította.2005-2014 között a népdalkör részeként létrejött az általa vezetett citerazenekar.Ezek a csoportok lehetővé tették számára,hogy megszerettesse a nagymegyeri fiatalokkal a magyar kultúrát, és a népdalt. A közel négy évtized alatt számos fiatal tehetséget fedezett fel,akik jelentős mértékben öregbítették az iskola,város a régió, Csallóköz hírnevét.

 

Varga Éva tanítónő csoportjai rendszeresen szerepeltek a Bíborpiros szép rózsa népzenei versenyen, ahol országos döntőig jutottak el,(aranysávos minősítést szerezve),2009-ben nívódíjások voltak,2011-ben ők kapták bíborpiros díjat,ennek eredményeként  részt vehettek 2012-ben a  Vass Lajos  Kárpát-medencei népdalverseny döntőjében, ( itt előtte már három alkalommal sikeresen szerepeltek csoport  egyes tagjai)

       Varga Éva tanitónő csoportjait nemcsak a  magyarországi és felvidéki magyar,hanem a szlovák közvélemény is megismerhette,hiszen a nagymegyeri fia-talok  több alkalommal felléptek Skalicán,Čadcán vagy éppen Zsolnán.

         Miután nyugdíjba ment átvette a Nagymegyeri Nyugdijasklub 15 fős csoportját,a Kéknefelejcs népdalkört,akiket előttem  láttak és hallottak.A csoport 2014-ben a Tavaszi szél országos versenyen aranysávos,2015 őszén, a Bíborpiros országos versenyen ezüstsávos minősitést szerzett.Ez mellett  továbbra is foglalko-zik a Bartók Béla Alapiskolát látogató tehetséges tanulóval.Ezek közé tartozik,  Zsoldos Viktória is,  aki Önök előtt is fellépett ,és a Bíbor piros országos verseny döntőjében,2015-ben,aranysávos minősítést szerzett.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim. Íme egy életút!
Varga  Éva tanítónő, közel negyven esztendeig tartó szolgálata alatt minden erejével azért harcolt, hogy annak a  közösségnek, amelyet a sorsa a gondjaira bízott, lámpása legyen, vagy legalábbis megpróbálja ezeket az embereket a maga szerény fénykörébe vonni. Hitvallása volt, és ma is az, hogy tanítónak, „lámpásnak” lenni küldetést jelent, nemcsak emberi, de nemzeti értelemben is.Ezáltal szolgálta tágabb régiója a Csallóköz  kultúráját, és érdemelte ki  a Csemadok Dunaszerdahelyi TV legmagasabb kitüntetését,a Csallóköz Kultúrájáért Díjat.

Kedves Éva, , engedd meg, hogy elsőként gratuláljak, a munkádat értékelő magas Csemadok kitüntetéshez,  Több évtizedes munkáddal, régiónk,Szövetségünk,nem-zetünk érdekében kiérdemelted. Viseld még sokáig, egészségben!

4.A CSEMADOK BŐSI ALAPSZERVEZETE

A Csemadokban folytatott munka nemcsak kárpátmedencei , de európai mércével nézve is egyedülálló tevékenység, amely a kezdetektől fogva az önkéntesség a belső elkötelezettség jegyében működik.

Tisztelt jelenlévők!

mit is végzett ez az ASZ

Céljuk ezzel a munkával az volt,  ápolni, védeni, őrizni, kultúránkat, anyanyelvünket, kulturális örökségünket. A csemadokban végzett munkájukat sorolhatnám a végtelenségig, hisz  a munkánk minden területén kiveszik, vagy kivették részüket. Gondoljunk itt a vezetőségi munkára, az énekkarra a valamikori citerásokra, a sokszor eljátszott színdarabokra, nóatestekre, táncházakra, előadásokra, adventi hangversenyekre, vetélkedőkre, dunai és parki ünnepségekre, hagyományteremtő rendezvénykre és még sorolhatnám.

Ők, akik itt ülnek és állnak ezt a szövetséget és a helyi Asz-et  az itt élő gyökereiket megőrizni akaró  magyarságot az elmúlt évek alatt  hűséggel szolgálták. Nekik is szülőhazájuk volt e lángoktól ölelt kis ország, s fogaik között gyakran morzsalják talán mostanság is: mondd van-e ott haza még, ahol értik e hexametert is. Ok azok akik  tudták és tudják mai is : Jót, s jól! Ebben rejlik a nagy titok.

1949-től a déli országrészben sorra alakultak a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Egyesületének helyi szervezetei. Akkor, amikor a Csehszlovákiában élő magyarság épp hogy feléledt a csehországi deportálások és a magyarországi kitelepítések, valamint a többi meghurcoltatás következményei alól. Ám a jogfosztottság sötét éveiben sem pusztult el a szlovákiai magyarság, mert élt bennük a magyar szó iránti vágy. Mindnyájan tudjuk, az akkori politikai rendszer a Csemadokot eszközként hozta létre, olyan programokat tűzve a szövetség elé, amely elsősorban az ideológiai alapokra épülő kultúrát volt hivatott nyújtani a dolgozó tömegnek. Ám nem számoltak  azzal, hogy az embereket, az itt élő magyarokat ösztönzi, fűti a vágy, a magyar szó a magyar kultúra iránt.  Így volt ez községünkben is, ahol az előkészítő összejövetelek után a Csemadok alapszervezet hivatalosan 1950. február 12-én alakult meg, annak ellenére, hogy a résztvevők többsége már 1949-ben tagjává vált a Csemadoknak.
Alapszervezetünk elnökei a megalakulástól napjainkig
1950. február 12 – 1951.január 4.:  Bott Vendel
1951.január 4-től  - 1955 -ig Fenes András, Patasi Zoltán, Gottlieb Ervin, Vida Arpád, Darnay Gyula (arról sajnos, nincs pontos adatunk, hogy ki mennyi ideig töltötte be ezt a tisztséget

1955 – 1970. november 29.:  Tóth Sándor
1970.november 29.  – 1974.december 1.:  Szatmári Zoltán
1974.december 1.: – 1975. november 30.: Csicsay Imre
1975. november 30.: – 1978.decembert 18.: Bokros András
1978.december 18 – 1990.december 12.: Horváth Mária
1990.december 12-étől  - napjainkig:  Nagy Anikó mérnök.

A Csemadok szinte a semmiből teremtett kultúrát, mert a két világháború közötti prágai és szlovenszkói szellemi értékeket egyszerűen elhallgatta és elhalgattatta a letűnt rezsim. Számos pedagógust és más értelmiségit pedig kitelepítettek, valósággal elűztek a szülőföldjéről. Alapszervezetünk az eltelt évtizedekben aktívan tevékenykedett. Kezdetben színjátszó csoport alakult, amely 1949-töl 1973-ig számos alkalommal szerepelt  községünkben és a környékbeli falvakban. Ugyanilyen érdeme volt a tánccsoportnak is, amely ápolta a néptánc hagyományait és így fontos értékmentő szerepet vállalt fel az ötvenes években. Szervezetünk klubbot hozott létre tagjai számára, ahol megszámlálhatatlan író-olvasó találkozóra került sor. A citerazenekar és a nótázók segítségével, saját zenekarunk kíséretével csodálatos nótaesteket rendeztek.

A Csemadok szervezet értékteremtő, értékmegőrző munkáját mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy községünk vezetésével karöltve községünk egyik omladozó parasztházából csodálatos tájházat hozott létre, amelyben olyan tárgyakat állítottak ki,  amelyek híven tükrözik az itt élő magyarság szokásait, életformáját. A tájház a mai napig látogatható.
1971-ben a Csemadok alapszervezet énekkart hozott létre, amely a mai napig működik és fontos szerepet tölt be szervezetünk életében. Az elmúlt évtized hetvenes és nyolcvanas éveiben férfi és női éneklőcsoport is tevékenykedett. Több alkalommal szerepeltek a Tavaszi szél országos népzenei vetélkedőnA Csemadok helyi szervezete napjainkban is fontos szerepet tölt be községünk életében. Nincs olyan kulturális rendezvény, amelyen ne szerepelnének énekkarunk tagjai, szavalóink, fiatal szólistáink,énekeseink  nótaénekeseink. Ifjúsági programjaink közé tartozik ápolni a jó kapcsolatot a helyi cserkészcsapattal, alapiskolával, óvodákkal. Az alapiskola tanulói számára anyanyelvi vetélkedőket rendezünk. A vetélkedők célja, hogy még inkább megszerettesse a tanulókkal anyanyelvünket, s hogy a játékos feladatok során gyarapítsák ismereteiket édes anyanyelvünkről és összemérjék tudásukat más iskolák tanulóéival. A fiatal amatőr képzőművészek részére több alkalommal rendeztünk már kiállítást, módot adva nekik a bemutatkozásra a nagyközönségnek.

Alapszervezetünk hosszú évtizedek óta társrendendezője a Csemadok területi kulturális rendezvényének, amelyre minden évben június végén kerül sor a helyi parkban. E rendezvényen fellépnek járásunk legjobb népművészeti együttesei valamint Mura vidéki hagyományőrző csoportok. 1996-tól színesebb ez a rendezvény egy koszorúzási ünnepséggel, melyet a honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából állíttatott homokkő kopjafánál tartunk. Az emlékoszlop Ferdics Gábor kőfaragó munkája. Az emlékoszlop a Csemadok területi konferenciájának határozata alapján került Bősre, mivel minden évben itt találkozik legnagyobb létszámban a járás Csemadok tagsága a kulturális rendezvény kapcsán.
Tagságunk az elmúlt évek és a jelen nehézségei ellenére nem vesztette el kedvét a munkához. Igyekszik megőrizni emlékeinket az utókornak és mindent megtesz azért, hogy községünkben minél többen érezzék, hogy legfontosabb teendőink közé tartozik magyarságunk, kultúránk és édes anyanyelvünk ápolása, megőrzése. Munkánkat az eltelt időszakban és jelenleg, anyagilag és erkölcsileg is a elsősorban a nagyközségi önkormányzat támogatja, de jelentős a helyi vállalkozók segítsége is. 

 

 

 

 

MAGYAR KULTÚRA NAPJA-GALÁNTA,2016.01.24.

 

 

Csemadok Közművelődési Díj:

 

 

Nagy Anikó

20 éve a Csemadok Bősi Alapszervezetének elnöke. Jelenleg is a Dunaszerdahelyi Területi Választmány tagja. Ifjúkorától a helyi szervezet tagja, sok éven át aktív vezetőségi tag volt. Munkája elismeréseként választották meg az alapszervezet  elnökévé. A Csemadok Bősi Alapszervezete a Dunaszerdahelyi-járás egyik legjobban és legaktívabban működő Csemadok-szervezete. Irányításával a község kulturális életében meghatározó fontosságú szervezet számos helyi, járási és országos rendezvény szervezője, társrendezője. A vegyes kar, a néptánccsoportok, a kézművesek, a nótaénekesek, a szavalók és prózamondók, a mesemondók és a modern zene kedvelői is otthont találtak a Csemadokban Bősön. Munkáját a jól működő vezetőség támogatásával, valamint az önkormányzat segítségével tudja kimagasló szinten végezni. A legjobb példa erre a Bősi  Kulturális Ünnepély, amely 2016-ban már 65. alkalommal kerül megrendezésre. A farsangi  bőgőtemetés felújításával  és az augusztusi kenyér ünnep megrendezésével  hagyományt teremtettek és felelevenítették régi szokásainkat. A március 15-i bősi ünnepség  járási szinten, a területi választmánnyal közösen kerül megszervezésre. Nagy Anikó rátermettségét, kitartását, szervezőkészségét  bizonyítja  a bősi szervezet több éve tartó, kiemelkedő munkája.

 

 

 

 

 Gyurcsó István-díj:

Bárdos Gábor

1953-ban született. Tizenéves korában kapcsolódott be a Csemadok Szenci Alapszervezetének a munkájába és a Szenci Molnár Albert Napok körül szorgoskodott. Műsorvezetőként klubesteket, koncerteket, előadásokat szervezett. Nyitrán a főiskolai kollégiumi rádió magyar nyelvű adását szerkesztette. A katonaság után Pozsonyba, a Csemadok Központi Bizottságának  szervezési osztályra került. 1985-ben a somorjai kultúrház igazgatója lett.

1988-tól 1995-ig ismét a Csemadokban dolgozott. Titkárságvezetője, művészeti titkára, országos titkára volt a Szövetségnek. A zselízi és a gombaszögi fesztiválok, a Jókai Napok és más rendezvények szervezését is irányította. Ezt követően, feladva munkahelyét, Somorján kezdett tanítani. Ekkor sem szakította meg kapcsolatát a Csemadokkal, hiszen aktívan tevékenykedett a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi  Választmányában és a Gyurcsó Alapítványban. Alelnöke és több éven át elnökségi tagja volt a választmánynak.

Somorján a helyi szervezet vezetőségi tagja. Hivatalvezetőként, alpolgármesterként és jelenleg polgármesterként is aktívan segíti a Csemadok munkáját. A Duna Menti Tavasz járási versenyének házigazdája és a helyi kultúra aktív támogatója.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csemadok évzárók -2016

 

 

ÉVZÁRÓK   HARMONOGRAMJA – CSEMADOK DUNASZERDAHELYI  TV                                                      ALAPSZERVEZETEI

I.2016. január  :

Sorszám Időpont Alapszervezet Küldött Megjegyzés
1.
1.15. (péntek),18.30
Jányok
Sátor Z,Bíró Ildikó
megtartva-58 rv
2.
1.16.(szombat)18.00
Felsővámos
Rigó S,Nagy A,Sátor Z,Lázok Attila,
megtartva-67 tv
3.
1.23. (szombat)14.30 
Csilizradvány
Varga L,Nagy A.Lázok A,Sátor Z
megtartva-23 rv
4.
1.29.(péntek)18.00
Csallóközkürt
Rigó S,Lázok A,Nagy A,Sátor Z
megtartva-89 rv
5.
1.29. (péntek)18.00
Sárosfa
Botló J,Fodor Denisza
megtartva
6
1.30.(szombat)15.00
Alistál
Varga L,Lázok A,Nagy A
megtartva-127
7.
1.31.(vasárnap)15.00
Felbár
Lázok A,Sátor Z,Nagy A

megtartva
II. 2016. február
Sorszám
Időpont
Alapszervezet
Küldött
Pontositott
8
2.6 (szombat)15.00
Patas
Varga L,Nagy A,Sátor Z,Lázok A
megtartva-45 rv

 

9
2.6.(szombat)18.00
Illésháza
Lázok A,Sátor Z,  Nagy A,Görföl J
megtartva
10 .
2.7.(vasárnap)15.00
Nagymegyer
Sátor Z,Varga L,Nagy A,Lázok A,Bárdos Gy

 

megtartva-125 rv
11.
2.7..(vasárnap)15.00
Pozsonyeperjes
Lázok A,
megtartva
12.
2.12..(péntek)18.00
Apácaszakállas
Varga L,Lázok
P
13-14
2.13..(szombat)17.00
2.13. (szombat) 15.00
Nagyszarva

 

Cs. Csütörtök

Földváry  T,Lázok,Nagy A

Nagy A,Lázok A

P

 

P

15.
2.21.(vasárnap)
Padányért KKPadány
Sátor Z
P
16.
2.21.(vasárnap)16,00
Tárnok
Földváry T
P
 17.
2.21.(vasárnap)
CSKKK
Sátor Z
P
 18.
2.26.(péntek)18.00
Nagyabony
Lázok,Nagy A
P
 19.
2.26.(péntek)19.00
Nagypaka 
Földváry
P
  20.
2.26.(péntek)17.00
Nyárasd
Sátor,
P
  21.
2.26.(péntek)18.00
Ekecs
Varga L.
P
  22,
2.26.( péntek)18.00
Dunaszerdahely
Nagy A,Moravek I
P
  23.
2.27(szombat)17.00
Kismagyar
Lázok
P
  24.
2.27.(szombat)15.00
Lég 
Sátor Z
P
  25,
2.27.(szombat)16.00
Béke
Földváry
P
  26.
2.28.(vasárnap)15.00
Somorja
Sátor,Földváry
 
  27.
2
Vásárút
Lázok,MoravekRigó
 
 28.
2
Csiliznyárad
Varga L,Lázok
 

 

 

 
 
III.2016.március

 

 

Sorszám
Időpont
Alapszervezet
Küldött
Észrevétel
Pontositott
29.

30.

31.

 

 

 

3.06.15.00.

3.11. 18.00

3.13.15.00

Hodos

Nyékvárkony

Bős

Lázok,Moravek

Lázok A

Fodor D

 
P
 
 
 
 
 IV. Passziv alapszervezetek -  évzáró megszervezése a TV közreműködésével
 
 
 
Sorszám
Időpont
Alapszervezet
Küldött
Észrevétel
Pontositott
33,
2.
Csákány
 
 
 
34,
2
Gelle
 
 
 
35
2
Süly
 
 
 
36.
 
Tejfalu
 
nincs  kultúrház
 
37
2
Vajka
,
 
 
 
                       STATISZTIKAI   LAP – ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSEK
                                                              2015-ös év kiértékelése
 
 
Szervezet neve:
    
 
Taglétszám:
Jelenlevőkszáma:
 
Kiküldött : 
 
 
 
 
 
Vendégek :  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felszólalók   
     
 
 
 
 
 
 
 
SzervezetElnöke:
     
 
 
 
 
 
Cím :
 
t.sz. e-mail cím : 
 
Működő csoportok:
     
 
 
 
Név
 
Vezető:cím: 
 
ÉRTÉKELÉS :    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslatok a TV, TVE, OT tagoknak a járási konferencia küldöttjeire:

 

 

TV:

TVE:

OT:

Küldöttek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Aláírás :………………………………….                 

 

 

 

 

 

Az évzáró taggyűlés napirendje, programja:

1. Megnyitó – kultúrműsor- vendégek köszöntése

2. A jelölő-számláló és a javasló bizottság megválasztása, jegyzőköny írója, hitelesítői

3. A tevékenységről / elnök / és a gazdálkodásról szóló beszámoló

4. Munkaterv – javaslat

5. Vita – javaslatok

6. A vezetőség, az elnök, ellenőrző bizottság, a járási konferencia küldöttjeinek megválasztása / 4 évente szükséges ! a járási konferencia küldötteinek számát a mellékelt kulcs szerint kell

  megválasztani ( taglétszám szerint a TV hagyta jóvá)

- Javaslatok a TV, TVE, OT tagokra

- Az alapszervezetek az alapszabály értelmében javaslatot tehetnek a területi választmány tagjaira és póttagjaira (szervezetenként 1-1 személy).

7. A munkaterv és a határozat jóváhagyása

8. Zárszó – kultúrműsor

 

 

A taggyűlésről készített jegyzőkönyv egy-egy példányát egy héten belül a Csemadok területi titkárságaira kérjük elküldeni a vezetőség névsorával, címekkel, email címmel, telefonszámmal, valamint az alapszervezet munkatervével és a tevékenységi beszámolóval együtt. A Csemadok TV területi választmányai az őszi ülésükön hagyják jóvá az évzáró taggyűlések megtartásának tervezetét.

 

 

  A  járási konferencia küldötteinek száma – taglétszám alapján:

                                                                                                                                              

  ASZ Tag 78 küldött a járási  konferenciára
 1. 1.         
Alistál 325 4
 1. 2.         
Apácaszakállas 243 3
 1. 3.         
Béke 80 1
 1. 4.         
Bős 430 4
 1. 5.         
Csákány 100 1
 1. 6.         
Csallóközcsü-törtök 65 1
 1. 7.         
Csallóközkürt 215 3
 1. 8.         
Csiliznyárad 90 1
 1. 9.         
Csilizradvány 90 1
 1. 10.      
CSKKK 21 1
 1. 11.      
Dunaszerdahely 100 1
 1. 12.      
Ekecs 318 4
 1. 13.      
Felbár 170 2
 1. 14.      
Felsővámos 210 3
 1. 15.      
Gelle 75 1
 1. 16.      
Hodos 120 2
 1. 17.      
Illésháza 270 3
 1. 18.      
Kismagyar 177 2
 1. 19.      
Jányok 105 2
 1. 20.      
Lég 226 3
 1. 21.      
Nagyabony 70 1
 1. 22.      
Nagymegyer 733 4
 1. 23.      
Nagypaka 130 2
 1. 24.      
Nagyszarva 205 3
 1. 25.      
Nyárasd 125 2
 1. 26.      
Nyékvárkony 265 2
 1. 27.      
Patas 120 2
 1. 28.      
Padány 92 1
 1. 29.      
Padányért KK 30 1
 1. 30.      
Pozsonyeperjes 215 3
 1. 31.      
Sárosfa 200 3
 1. 32.      
Somorja 623 4
 1. 33.      
Süly 30 1
 1. 34.      
Tárnok 66 1
 1. 35.      
Tejfalu 192 2
 1. 36.      
Vajka 40 1
 1. 37.      
Vásárút 170 2

                                                                                                 

Csemadok -naptár-2016

januar (1)

2016-os pályázatok

„A magyar kultúráért és oktatásért” regionális felvidéki pályázati felhívásai 2016

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő)

– az Alapkezelő  komáromi irodájának közreműködésével –

nyílt pályázatot hirdet

1.      A pályázat célja:

 

A Szlovákiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

 

2.      A pályázati tárgyak bemutatása:

 

I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális és oktatási programok és ahhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása

 • a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok, szórványprogramok támogatása
 • egyházi programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek)
 • színházi produkciók támogatása
 • magyar nyelvű köznevelési (oktatási- nevelési) programok támogatása, különös tekintettel a tehetséggondozás, a személyiségfejlesztés, az ismeretterjesztés és tudomány, az intézményen kívüli közösségszervezés és pályaválasztás témaköreiben
 • magyar nyelvű szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok támogatása
 • iskolabusz-üzemeltetésének támogatása

 

II.   A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása

 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás, kézirat-előkészítés
 • szakmai kiadványok támogatása
 • honlap létrehozása, fejlesztése

 

III.  A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása

 • országos vagy regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programok infrastrukturális fejlesztése
 • különösen indokolt esetben egyes felújítási költségek támogatása
 • megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása

 

IV. Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének támogatása

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, anyag- és tárgyi eszköz beszerzése, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek)

 

Egy pályázó tárgyanként csak egy pályázatot nyújthat be.

 

3.      Támogatható kiadások:

 • Az I., II. és III. pályázati tárgy esetében a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai).
 • A IV. pályázati tárgy esetében működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek).

4.      Nem támogatható kiadások:

 • egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),
 • ingatlan- és gépjárművásárlás,
 • késedelmi kamat, bírság.

 

5.     Pályázók köre:

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1 §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be szlovákiai székhelyű:

 • civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény
 • kizárólag a II. pályázati tárgyban gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás bele nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
 • egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

 

 

 

6.      Nem részesülhet támogatásban: 

6.1.politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek,

6.2.vállalkozások (kivételt képeznek a II. számú pályázati tárgyra pályázatot benyújtó gazdasági társaságok),

6.3. egyéni vállalkozó,

6.4.azok a szervezetek, akik a 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg,

6.5. azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget),

6.6.azok az intézmények, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,

6.7.azok a magyarországi intézmények, szervezetek, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

6.8.azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,

6.9.azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.4-6.8. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

 

7.      Igényelhető  támogatás: 

7.1    A minimálisan igényelhető összeg 100.000,- Ft, a maximálisan igényelhető összeg 600.000,- Ft.

7.2  A teljes támogatási keretösszeg: 92 M Ft. amelynek forrása a Bethlen Gábor Alap 2016. évi költségvetésének „Egyéb támogatások” előirányzata.

7.3    A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a Támogató. Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik elszámolási illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít. A támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott elszámolás alapján kerül sor.

7.4 A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel,illetve beszámoló elfogadását követően.

7.5    A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

7.6    Egy pályázó azonos tartalmú pályázattal –akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem pályázhat a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra egyidejűleg. Amennyiben ez megtörténik, az Alapkezelő mindkét pályázatot kizárja.

7.7     A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

 

8.      A pályázat megvalósítási paraméterei: 

8.1   Megvalósítási időszak: 2016. január 1. – 2016. december 31.

8.2   A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2016. január 4.

8.3   Benyújtási határidő: 2016. február 9. 14 óra 00 perc (közép-európai idő szerint)

8.4   Elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2017. január 30-ig szükséges a támogatottnak a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer segítségével.

 

9.      A pályázat benyújtásának formája: 

A pályázat benyújtása elektronikus (e-pályázat) formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer segítségével. Elérhető: https://nir.bgazrt.hu/ oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) honlapjáról. Indokolt esetben – pl. technikai akadályoztatás esetén – lehetőség van a pályázatok papíralapon történő benyújtására. Az ehhez szükséges adatlap illetve nyomtatványok megtalálhatóak a Bethlen Gábor Alapkezelő honlapján (http://bgazrt.hu/).

A pályázati csomag elemei:
 • pályázati felhívás
 • pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei
 • 2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató
 • Általános Szerződési Feltételek

 

10.   Pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok, a pályázat formai követelményei:

10.1.  PÁLYÁZATI ADATLAP

 

A NIR rendszerben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlba foglalva van lehetőség, oldalanként nincs rá mód! 

Csatolandó mellékletek (szkennelve, elektronikusan a NIR rendszerbe feltöltve, illetve a Nyilatkozat (lásd 10.6.) egy eredeti példányt 2016. február 9-ig postázni szükséges a közreműködő szervezethez):

A 2011-2015. években támogatást nyert pályázóknak elegendő két melléklet benyújtása a pályázathoz:

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek (a NIR-ből és az Alapkezelő honlapjáról letölthető a Nyilatkozat szövege).
 • 30 napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásról szóló igazolás vagy annak kiállítására vonatkozó benyújtott kérelem másolata

2011-2015. évben támogatást nyert pályázók esetén a  a létesítő okiratot, az aláírás és a pénzforgalmi számlaszám igazolást az Alapkezelő illeszti a pályázatokhoz, melyet a pályázat kitöltésekor ellenőrizni szükséges. Amennyiben a szervezetben bekövetkezett változások indokolják, a mellékletet kérjük frissíteni!

 

Először pályázóknak az alábbi mellékleteket szükséges feltölteniük a NIR rendszerbe:

10.2.          NYILATKOZAT

nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető illetve a http://bgazrt.hu/ oldalról letölthető. A mellékletet szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és egy eredeti példányt 2016. február 9-ig postázni szükséges a közreműködő szervezethez.

A nyilatkozatot a szervezet törvényes képviseletére jogosult személy írja alá. Az aláíró személy képviseleti jogosultságát a létesítő okiratnak alá kell támasztania, amennyiben az nem derül ki a létesítő okiratból vagy a törvényes képviselő akadályoztatva van, Meghatalmazás (lásd 10.9. pont) csatolása is szükséges a pályázat érvényességéhez!

 

10.3.          LÉTESÍTŐ OKIRAT

A legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabály vagy alapító okirat, mely tartalmazza a pályázó szervezet aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére.

 

10.4.          ALÁÍRÁS IGAZOLÁS

A pályázatban törvényes képviselőként megjelölt azon személy  pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája (aláírási címpéldány vagy banki aláírás-bejelentő karton), aki a Nyilatkozat c. mellékletet aláírja illetve nyertes pályázat esetén szerződést köt az Alapkezelővel.

 

10.5.          MŰKÖDÉSI IGAZOLÁS

30 napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásról szóló igazolás vagy annak kiállítására vonatkozó benyújtott kérelem másolata.

 

10.6.          PÉNZFORGALMI SZÁMLASZÁM IGAZOLÁS (banki igazolás)

pénzforgalmi számlaszám igazolás (Magyarországon vezetett számlák esetében minden számlára vonatkozóan).

 

10.7.          INGATLAN DOKUMENTUMAI

ingatlanhoz kapcsolódó pályázat benyújtása esetén a tulajdoni lap, tulajdonostársak hozzájárulásáról szóló nyilatkozat. Nyertes pályázat esetén be kell szerezni 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot a szerződéskötéshez.

 

10.8.          ADÓSZÁM IGAZOLÁS

A 2011-2015-ben nem támogatott pályázók esetében a szervezet adószámának (adószám hiányában nyilvántartási számának) igazolására alkalmas dokumentum csatolása.

 

10.9.          MEGHATALMAZÁS

Amennyiben a Nyilatkozatot nem a szervezet törvényes képviselője (pl. elnök, igazgató) írja alá, úgy a nyilatkozattevő(k) meghatalmazásának csatolása szükséges. A melléklethez használható sablon a http://bgazrt.hu/ oldalról a pályázati dokumentációból letölthető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírási igazolását csatolni szükséges.

 

Az okiratok, igazolások magyar nyelvű fordítását külön dokumentumként kérjük feltölteni a NIR rendszerbe.

 

11.   Hiánypótlás. 

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

 

12.   A pályázat érvénytelensége:

12.1.        a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban nyújtotta be;

12.2.        a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;

12.3.        a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem csatolta (a Nyilatkozat eredeti példányát nem postázta);

12.4.        a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak;

 

13.   A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontjai:

 

13.1.          Tartalmi értékelés szempontjai: 

 • A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, a határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálja,
 • A pályázott program/projekt országos vagy regionális vagy helyi jelentőségű,
 • A pályázott program/projekt célja a szórványmagyarság magyar nemzeti azonosságtudatának megőrzését, erősítését szolgálja,
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.

 

13.2.        Pénzügyi értékelési szempontok:

 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket
 • A tervezett kiadási költségsorok a program/projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét. 

A beérkezett pályázatokat a BGA Komárom irodája ellenőrzi, dolgozza fel és támogatási javaslattétellel továbbítja a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz, amely továbbítja a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának, melynek döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

A pályázatok végső beadási határidejét követő 90 napon belül a Bizottság dönt a pályázatokról, melyről a pályázók a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak.

 

14.     Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának szabályait és a szerződéskötés részletes feltételeit, illetve dokumentumait a 2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.  Amennyiben a pályázó nem felel meg a 2016. évi Pályázati és elszámolási útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti. A pályázónak hiányosan vagy hibásan beküldött dokumentáció esetében egy lehetősége van hiánypótlásra.

 

15.     A támogatási szerződés megszegésének következményei:

15.1.        Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

15.2.  A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott  az Államháztartási törvény 53/A § (2) bekezdésében meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.  Az Alapkezelő a teljesítés érdekében a szerződéskötés feltételeként pénzkövetelési biztosítékot határozhat meg.

 

16.     A pályázatokra vonatkozó speciális szabályok: 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikke értelmében – többek között – az európai uniós támogatási szabályok értelmében gazdasági tevékenységet folytató kedvezményezettek támogatása minősül állami támogatásnak. 

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy amennyiben a fentiekkel összefüggésben a kedvezményezett részére nyújtandó támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti – gazdasági tevékenység támogatása általi – állami támogatásnak minősül, támogatása

   […].1. csekély összegű (de minimis) támogatás formájában kerül megítélésre a következő pályázati tárgyak esetében:

·        I. pályázati tárgy: tudományos kutatások, konferenciák támogatása

·        II. és IV. pályázati tárgy: amennyiben a pályázat nem kulturális célú

   […].2. kulturális támogatás formájában kerül megítélésre a következő pályázati tárgyak esetében:

 • I. pályázati tárgy: a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok támogatása, illetve hivatásos színházi produkciók támogatása
 • II. és III. pályázati tárgy, amennyiben a pályázat kulturális célú
 • IV. pályázati tárgy: kulturális intézmények működési támogatása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében – a Szerződések más rendelkezése hiányában – a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében szereplő feltételeknek (állami forrás, szelektivitás, előny a kedvezményezett vállalkozásnál, tagállamok közti kereskedelem érintettsége, valamint a verseny torzulása vagy ennek veszélye) egyszerre kell teljesülniük ahhoz, hogy az uniós állami támogatási szabályokat alkalmazni kelljen.

Az Alapkezelő egyedi vizsgálattal az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmezése szerint a pályázatot állami vagy nem állami támogatásnak minősítheti.

A) Csekély összegű (de minimis) támogatás kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján nyújtható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]

A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

A támogatás alól kizárt ágazatok/tevékenységek:

a) a 104/2000/EK tanácsi  rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, amennyiben:

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;

e)  az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;

f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító  járművek   megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

B) E pályázati felhívás alapján a határon túli magyar kultúra támogatására kulturális célú támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés h) pontja alapján nyújtható, az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával meghosszabbított N 357/2007. számú bizottsági határozat szabályainak megfelelően.

Audiovizuális célú alkotásra kulturális célú támogatás nem nyújtható!

 

17.   Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának az Alapkezelő internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez.

 • a pályázó neve,
 • lakcíme vagy székhelye,
 • a pályázat Bga tv. szerinti jogcíme,
 • a pályázott összeg,
 • a pályázatról szóló döntés,
 • a támogatási összeg,
 • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
 • a támogatás futamideje,
 • az elszámolás (közbenső elszámolás) határideje,
 • az elszámolás időpontja,

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció – az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján – nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

 

18.   Kifogás

A Támogatott által a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

További információk az Alapkezelő – http://bgazrt.hu/ – és a BGA Komárom s.r.o  www.bgakomarom.sk – honlapján a 2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak.

1

Letölthető dokumentumok:

2016 évi Pályázati és elszámolási útmutató (pdf)

Letöltés

Felvidék pályázati felhívás 2016 (pdf)

Letöltés

Nyilatkozat MKO 2016 (docx)

Letöltés

Címkék

Eseménynaptár

Következő események:

loading…

 • Nincs esemény ezen a napon.

Határon átnyúló együttműködés

A honlap üzemeltetője: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Levelezési cím: 1250 Budapest, Pf. 32. Telefon: +36 1 795 6590    Fax: +36 1 795 0703    E-mail: info@bgazrt.hu
© Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – Minden jog fenntartva

Időszerű rendezvények-2016

 

 

 

A  CSALLÓKÖZ  KULTÚRÁJÁÉRT  KÖZMŰVELŐDÉSI  KÖZÖSSÉG  ÉS A  CSEMADOK  DUNASZERDAHELYI  TERÜLETI  VÁLASZTMÁNYA

TISZTELETTEL  MEGHÍVJA

               2016. JANUÁR 22-ÉN  ÉS  JANUÁR  29-ÉN   17.30 ÓRAKOR  KEZDŐDŐ

                        KÖZÖSSÉGI  FÓRUMRA

                   a nagymegyeri  Plauter kúriába (Kurtaszer u. 3369)

 

                 VENDÉGEINK :Bárdos Gyula,Bauer Edit, Bárdos Gábor,Tokár

                            Géza, Farkas Iván,  A.Szabó László, Menyhárt József.

                    TÉMA:  Együtt a közös jövőnkért…

                             -Évzárók és konferenciák előtt….

                          - Felvidéki magyarság  gazdasági, politikai ,kulturális viszonyai

                     - Választási előzetes

                  Éljenek a lehetőséggel !l   Töltsék hasznosan ezeket a péntek estéket.

Az ingyenes étkezést és frissítőt a szervezők biztosítják.

Szervezési okok miatt  szükséges  az  előzetes jelentkezés a Csemadok Dunaszerdahelyi 

TV titkárságán.

                            MINDENKIT  SZERETETTEL  VÁRUNK !

MEGHÍVÓ 

           A CSALLÓKÖZ KULTÚRÁJÁÉRT KÖZMŰVELŐDÉSI  DÍJ

                          ÁTADÁSÁRA

 

A CSEMADOK  DUNASZERDAHELYI TERÜLETI VÁLASZTMÁNYÁNAK ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSE

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA TISZTELETÉRE

                   2016. JANUÁR 16-ÁN PADÁNYBAN A KULTÚRHÁZBAN

Program:

 

1.         14.00               Szavalat

2.         14.05              Vendégek köszöntése

3.         14.10               Ünnepi beszéd /Sátor Zoltán/

4.         14.20               Kultúrműsor

5.         14.35               A Csallóköz kultúrájáért díj átadása – Nagy Péter

6.         14.45               Kultúrműsor

7.         15.00               A Csallóköz kultúrájáért díj átadása – Molnár Zsuzsanna

8.         15.10               Kultúrműsor

9.         15.25               A Csallóköz kultúrájáért díj átadása – Varga Éva

 

10.       15.35               Kultúrműsor

11.       15.50               A Csallóköz kultúrájáért díj átadása – A Csemadok                                      Bősi alapszervezetnek

 

12.       16.00               Kultúrműsor

13.       16.25               Himnusz – közösen

 

 

 Mindenkit tisztelettel várunk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F  E  L  H  Í  V  Á  S

 

A  Csemadok Országos Tanácsa  megbízásából

a Csemadok Rimaszombati Területi  Választmánya

és a Gömör-Kishonti Művelődési Központ

 

2016- ban meghirdeti a

 

XV.  Ferenczy István Országos Képzőművészeti  Versenyt

  

A verseny témái:

1.         Gróf Széchenyi István ( portré)   /   születésének 225. évfordulója tiszteletére

2.         Kedvenc mesém    ( illusztráció)       

3.         Régi közlekedési eszközök   

 

Ajánlott technikák:  grafika, festészet

 

Kategóriák :

I.         kategória:      az alapiskolák  4 – 6. évfolyama  ( a 8-éves gimnáziumok 1 – 2. évfolyama) 

II.        kategória:      az alapiskolák  7 – 9. évfolyama  ( a 8-éves gimnáziumok 3 – 5. évfolyama)

III.      kategória:      középiskolások

Versenyfeltételek:

 • A képzőművészeti versenybe csak A3-as és A2-es méretű rajzlapra készített alkotásokat lehet beküldeni, illetve csak ezeket fogja bírálni a szakmai bizottság!
 • A pályamunkán kérjük feltüntetni az alkotó nevét, a felkészítő pedagógus nevét, az iskola címét,     a kategóriát és a témát.
 • A pályamunkákat nem küldjük vissza!
 • A határidőn túl beérkezett munkákat a zsűri nem értékeli!

Beküldési határidő :  2016.  február 8. !  

Cím:       Oblastný výbor Csemadok,   Jesenského 5.,    979 01 Rimavská Sobota

 

Kérjük, hogy a körzetükhöz tartozó kisiskolákhoz is juttassák el ezt a felhívást, hogy bekapcsolódhassanak a versenybe!

A verseny kiértékelésére, az  eredményhirdetésre és a díjak átadására 2016. február 26 -án  (péntek)  13.30 órától kerül sor Rimaszombatban a Tompa Mihály Magyar Tannyelvű Alapiskola Novomeský utcai  (Nyugat-lakótelep)  épületében, ahol a legjobb pályamunkákból kiállítás is nyílik.

 

A versennyel kapcsolatban érdeklődni lehet  a következő telefonszámon: 

0907 871 451    (Csemadok TV)

 

XXV. TOMPA MIHÁLY ORSZÁGOS VERSENY

 

VERSENYSZABÁLYZAT   – 2016

 

 

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából  a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya társszervezőivel, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézettel,

a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével

és a Rimaszombati Gömör-Kishonti Népművelési Központtal közösen meghirdeti a

 

XXV. TOMPA MIHÁLY ORSZÁGOS VERSENYT

 

az amatőr /nem hivatásos / vers-és prózamondás, verséneklés  és lírai színpadok műfajban

 

A VERSENY KATEGÓRIÁI:

 

 1. I.                    kategória: az alapiskolák 1-3.évfolyamai
 2. II.                 kategória: az alapiskolák 4-6. évfolyamai/ a 8 éves gimnáziumok 1. évfolyama
 3. III.               kategória: az alapiskolák 7-9. évfolyamai / a 8 éves gimnáziumok 2.-4. évfolyamai
 4. IV.              kategória: középiskolások / a 4 éves gimnáziumok, szakközépiskolák, a 8 éves gimnáziumok 5.-8. évfolyamai
 5. V.                 kategória: egyetemisták, felnőttek (korhatár nélkül)
 6. VI.              kategória: énekelt versek, 12 éves kortól egyénileg vagy csoportokban
 7. VII.            kategória: lírai színpad, versszínház (korhatár nélkül)

 

 

A VERSENY FORDULÓI ÉS IDŐPONTJAI:

 

     1.    osztály, -iskolai versenyek megrendezésének határideje: 2016. február 5-ig

     2.    egyetemi, körzeti- és járási versenyek: 2016. március 4-ig

      3.    országos elődöntők: 2016. március 21-31. között  ( Szenc, Galánta, Érsekújvár,Tornalja, Szepsi )

     4.    országos döntő: 2016. április 28-29-30., Rimaszombat

 

 

MEGHIRDETETT DÍJAK, HELYEZÉSEK:

 

 • 1.-2.-3.- díj – kategóriánként (minden szinten)

 

Az országos döntő díjai:

 

 • 1.-2.-3.- díj – kategóriánként
 • a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának díja a hazai szerzőművét mondó legsikeresebb előadónak
 • a zsűri különdíja
 • szerzői, előadói díj (VI. kategória)

SÁVMINŐSÍTÉS:

 

 • járási szinten érvényben van a sávrendszer, amelynek értelmében aranysávos besorolást a továbbjutási keretszámnak megfelelő számú versenyző kap
 • ugyanez az elv érvényesül az országos elődöntőkön is
 • az ezüst -és bronz sávok számának odaítéléséről a zsűri dönt
 • az országos döntőn az arany- ezüst- és bronz sávok odaítéléséről a zsűri dönt

 

A TOVÁBBJUTÁSI KULCSOK MEGHATÁROZÁSA

 

I.     az iskolai- és körzeti versenyekből a járási versenyekbe való továbbjutás kulcsait a Csemadok  illetékes területi választmányai határozzák meg

II.     a járási versenyekből az országos elődöntőkbe az alábbi kulcsrendszer működik:

 

I-III. kategória továbbjutói a járási versenyekről az országos elődöntőbe   IV. kategória továbbjutói járási versenyekről az országos a elődöntőbe
Járás: fő/kategóriánként

(vers + próza külön) Járás:fő/kategóriánként

(vers + próza külön)     Pozsony1 Pozsony1Szenc1 Szenc3Összesen2 Összesen4     Dunaszerdahely9 Dunaszerdahely10Galánta3 Galánta4Vágsellye2 Vágsellye0Nyitra1 Nyitra1Összesen15 Összesen15     Komárom8 Komárom11Érsekújvár4 Érsekújvár4Léva3 Léva4Összesen15 Összesen19     Nagykürtös1 Nagykürtös1Losonc3 Losonc3Rimaszombat4 Rimaszombat3Tornalja3 Tornalja3Összesen11 Összesen10     Rozsnyó2 Rozsnyó1Kassa-vidék2 Kassa-vidék1Kassa-város1 Kassa-város2Tőketerebes3 Tőketerebes1Nagykapos2 Nagykapos1Összesen10 Összesen6

 

 1. I.                   az országos elődöntőkről az országos döntőre való továbbjutás kulcsa:

 

Az I-III. kategória továbbjutói az országos elődöntőből az országos döntőbe   A IV. kategória továbbjutói az országos elődöntőből az országos döntőbe
Országos elődöntő (résztvevő járások): fő/kategória

(vers + próza külön) Országos elődöntő (résztvevő járások):fő/kategória

(vers + próza külön)     Pozsony, Szenc1 Pozsony, Szenc1     Dunaszerdahely,   Galánta, Vágsellye,  Nyitra5 Dunaszerdahely,   Galánta,
Vágsellye, Nyitra
5     Komárom,   Érsekújvár, Léva5 Komárom, Érsekújvár, Léva6     Nagykürtös,   Losonc, Rimaszombat, Tornalja3 Nagykürtös,   Losonc,
Rimaszombat, Tornalja
2     Rozsnyó,  Kassa-vidék, Kassa-város, Királyhelmec, Nagykapos2

  Rozsnyó,  Kassa-vidék,  Kassa-
város,  Királyhelmec,  Nagykapos

 2

 

 

Megjegyzés: a továbbjutási kulcsokat a művelődési intézet szakmai csoportja az iskolák és a diákok létszámait rögzítő, hivatalos országos statisztikai adatok alapján dolgozta ki.

 

A SZERVEZŐK:

 

 1. 1.      az osztály-,  iskolai versenyek szervezői az iskolák
 2. 2.      a körzeti- és járási versenyek szervezői a területi választmányok titkárságai
 3. 3.      az országos elődöntők szervezői a kiválasztott területi választmányok titkárságai
 4. 4.      az országos döntő szervezője a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya
 5. 5.      A verseny szakmai védnöke a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet
 6. 6.      A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya és a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet etikai bizottságot hoz létre a verseny tisztaságának védelmére. Minden szakmai észrevételt, panaszt a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának címére kérünk eljuttatni!  

A zsűri:

 

 1. 1.      A járási versenyek és országos elődöntők zsűrijét a Csemadok területi választmányai állítják össze. Kérhetik a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége illetékes területi választmányainak segítségét, valamint szakmai tanácsot kérhetnek a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet szakcsoportjától.

 

 1. 2.      A verseny országos döntőjének zsűrijét a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet szakcsoportjának javaslata alapján a  Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya jóváhagyásával a SzMMI igazgatója kéri fel. A zsűri összetétele: hazai magyar szakemberek, magyarországi szakemberek.

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

 • A vers- és prózamondók csak egy (1) műfajban nevezhetnek be a versenybe!
 • a vers- és prózamondók két produkcióval készülnek a versenyre
 • a Csemadok OTE határozata értelmében az egyik mű kötelezően szlovákiai magyar szerző alkotása legyen
 • a zsűri vitás esetekben kérheti mindkét produkció előadását, az országos döntő kivételével
 • az országos döntőben az elődöntőn elhangzott és díjazott egy (1) produkcióval szerepel a versenyző
 • a prózamondók nem nevezhetnek be a versenybe népmesével – erre szolgál az Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Verseny!
 • egyetemisták  esetében a benevezés nem a lakhelyhez, hanem az iskola helyszínéhez kötődik
 • a versenybe az iskolai fordulók győztesei benevezési  lapokon neveznek be, melyeket az adott járási versenyt szervező területi választmány címére juttatnak el.
 • az előző év országos helyezettjei az országos elődöntőkön, az országos elődöntők előző évi győztesei a járási versenyekben kapcsolódhatnak be a versenybe. A rendelkezés kategóriaváltás esetén is érvényes! Ezek a versenyzők a benevezési lapokat szintén a járási fordulók előtt juttatják el az illetékes területi választmánynak, ugyanúgy, mint a többi résztvevő.
 • a produkció maximális időtartama 5 (öt) perc!
 • a zsűri az országos döntőn nem adhat ki megosztott díjat
 • az V.- VI. VII. kat. résztvevői az országos elődöntőkön kapcsolódnak be a versenybe, benevezési lapjaikat a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának juttatják el 2015. március 6-ig.

A VI. és VII. kategória résztvevői külön a saját kategóriájukra készített benevezési lapokon neveznek be a versenybe.

 • Az országos elődöntők okleveleinek és emléklapjainak mintapéldányát a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya eljuttatja az országos elődöntők szervezőinek elektronikus formában.

 

V. kategória: VERS- PRÓZA

 

 • az országos elődöntőkön kapcsolódnak be a versenybe
 • a zsűri döntése szerint ebben a kategóriában is érvényes a sávozás
 • továbbjutási kulcs: 1. 2. 3. helyezett
 • az elődöntőkről csak a magas színvonalú versenyen elvárható szakmai- és művészi kritériumoknak megfelelő produkciók juthatnak az országos döntőbe. A kategória mindenáron történő fenntartása nem indokolhatja a nívótlan produkciók továbbjutását!
 • A melléklet tartalmazza a szakmai szempontokat
 • a benevezési lap a melléklet része

 

VI. kategória: VERSÉNEKLŐK

 

 • az országos elődöntőkön kapcsolódnak be a versenybe
 • a verséneklők, együttesek 2 produkcióval készülnek a versenyre
 • az alsó korhatár 12 év – egyénileg ill. csoportosan
 • az országos eldöntőkből a döntőbe az 1.,2.,3. helyezett jut tovább, e kategóriában is érvényes a sávozás
 • az országos döntő nem  két fordulós, tehát nem lesz még egy elődöntő Rimaszombatban!
 • ajánlott a saját szerzemény (zene, vers)
 • a zsűri olyan szakmai szempontok szerint értékel, amelyek a vers és zene egymást kiegészítő, együttes hatására, valamint a hiteles és tiszta előadásmódra irányulnak
 • együttesek esetében a nevezési lapon fontos feltüntetni a tagok nevét és szerepét a produkcióban
 • szakmai szempontok: versválasztás, hangszerelés, prozódia, érthetőség, intonáció, összhatás
 • a benevezési lap a melléklet része

 

VII. kategória: LÍRAI SZÍNPADOK

 

 • az országos elődöntőkön kapcsolódnak be a versenybe, korhatár nélkül
 • a  lírai színpadok versenye min. 5 bejelentkezett csoport  esetében valósul meg!
 • továbbjutás: a zsűri javaslata alapján
 • időtartam: max. 20-25 perc
 • a benevezéssel együtt kérjük mellékelni az ismertetőt a csoportról, valamint a tagok névsorát!
 • A melléklet tartalmazza a szakmai szempontokat
 • A benevezési lap a melléklet része

 

 

BENEVEZÉSI HATÁRIDŐK:

 

I., II., III., IV. kategória:    2016. február 8.

Az illetékes Csemadok területi választmányainak titkárságain a benevezési lapon, amely beszerezhető a területi választmányok titkárságain, ill. letölthető a www.csemadok.sk honlapról.

 

V., VI., VII. kategória:   2016. március 4.

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmányánál (Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota)

e-mail: csemadokrsz@mail.t-com.sk

 

A benevezés  a benevezési lapon postán vagy elektronikus úton történik. A benevezési lap beszerezhető a területi választmányok titkárságain, ill. letölthető a www.csemadok.sk honlapról.

 

FIGYELEM!!

KéRJüK A VERSENYSZABáLYZAT BETARTáSáT, ELLENKEZő ESETBEN A VERSENYZő MáR A JáRáSI FORDULÓN KIZáRHATÓ A VERSENYBőL!

 

tanácsadás:

 

PhDr. Kamenár Horváth Éva

ekamenarova@chello.sk

mobil: 0908 788 855

ELÉRHETŐSÉGEK,  INFORMÁCIÓK:

 

Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya

Jesenského 5.

979 01 Rimavská Sobota

FAX: 047/5623 112 ;   mobil: 0907/87 14 51

csemadokrsz@mail.t-com.sk

 

Mellékletek:

 

 1. 1.      vers- próza, 1-5 kategória:

1.1.   benevezési lap

1.2.   a vers-és prózamondás értékelésének kritériumai

 1. 2.      énekelt versek, 6. kategória:

2.1.   benevezési lap

 1. 3.      lírai színpadok, 7. kategória:

3.1.   benevezési lap

3.2.   a versszínpadi összeállítások (lírai színpad) értelmezése

 

A mellékletek  és a benevezési lap  letölthetőa www.csemadok.sk   honlapon, a Tompa Mihály Országos Verseny menüben.

 

Fontos figyelmeztetés!

 

A benevezési lap egy fontos dokumentum, amely végigkíséri a versenyzőt a fordulókon. A járási versenyek szervezői a verseny után azonnal továbbítják a továbbjutók benevezési lapjait az országos elődöntők szervezőihez.

Az országos elődöntők szervezői a továbbjutók pontosan kitöltött benevezési lapjait a verseny után továbbítják a  országos döntő szervezőjének.

 

BENEVEZÉSI lap

 

 

 

XXV. TOMPA MIHÁLY ORSZÁGOS VERSENY   2016

 

 

 

I. – V. kategória

 

 

 

A versenyző neve:
Állandó lakhely (pontos cím!!):
Telefon: e-mail:
Járás: Kerület:
Iskola(pontos cím, e-mail!):
Telefon: Felkészítő: A versenyzőaláírása:

 

 

 

KATEGÓRIA – kérjük a megfelelőt x-elje be!

 

 

 

r

I. kategória – vers

r

 1. I.    kategória – próza

r

II. kategória – vers

r

II. kategória – próza

r

III. kategória – vers

r

III. kategória – próza

r

IV. kategória – vers

r

IV. kategória – próza

r

V. kategória – vers

r

V. kategória – próza

 

 

 

A VÁLASZTOTT MŰ:

 

 

 

1.

 

 

(szerző neve, mű címe)

2.

 

 

(szerző neve, mű címe)

 

 

 

 

 

Figyelem: a rovat kitöltése kötelező! A zsűri már a járási fordulóban kérheti mindkét művet.

 

 

 

JÁRÁSI FORDULÓ:

 

a járási fordulón elért eredmény (sáv):     Kérjük, hogy a járási forduló után azonnal küldjék el az adatlapot a kerületi versenyt rendező TV titkárának, a verseny jegyzőkönyvét pedig az országos verseny szervezőinek!
a zsűri elnöke:    
a szervező aláírása:    
helyszín, dátum:    

 

 

 

ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ:

 

Az országos elődöntőn elért eredmény (sáv):     Kérjük, hogy a kerületi forduló után azonnal küldjék el az adatlapot az országos verseny szervezőinek, másolatát a Csemadok Művelődési Intézetének!
a zsűri elnöke:    
a szervező aláírása:    
helyszín, dátum:    

 

 

 

 

BENEVEZÉSI LAP

 

 XXV. TOMPA MIHÁLY ORSZÁGOS VERSENY  2016

 

 

 

VI. kategória VERSÉNEKLŐK

 

 

 

A versenyző  /szólista /  neve:
Állandó lakhely (pontos cím!):
Telefon: e-mail:
Járás: Kerület:

 

A versenyző / együttes/  megnevezése:
A művészeti vezető neve:
Állandó lakhely (pontos cím!):
Telefon: e-mail:
Járás: Kerület:

 

Az együttes létszáma:

 

  A tagok neve: Szerepe (ének, hangszer) a produkcióban:
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

 

l. produkció címe:  
A vers szerzője:  
Az ének /zene / szerzőjének neve:  

 

2. produkció címe:  
A vers szerzője:  
Az ének /zene / szerzőjének neve:  

 

Technikai feltételek (mikrofónok, hangosítás stb.)
   

 

Dátum:                                                                                  Aláírás:

 

A benevezési  lapot a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának kérjük elküldeni

Elérhetőségek:  

 

Oblastný výbor Csemadok, Jesenského 5., 979 01 Rimavská Sobota ,  e-mail: csemadokrsz@mail.t-com.sk

Fax:  047 56 23112,  mobil:  0907 871 451

 

 

Benevezési lap

XXV. TOMPA MIHÁLY  ORSZÁGOS VERSENY    2016 

VII. kategória  LÍRAI SZÍNPADOK

 

A csoport megnevezése:
A vezető  / rendező neve:
Állandó lakhely (pontos cím!):
Telefon: e-mail:
Járás: Kerület:
Az iskola, fenntartó megnevezése, elérhetőségek:  

 

A produkció címe:
A mű szerzője:
Forgatókönyv:
Időtartam:
Építkezés (percben):
Bontás (percben):
Létszám (+ kísérők, technikusok):
Játéktér: nagyszínpad vagy kamaraszínpad (a megfelelőt húzza alá)
Technikai feltételek: kellékek: világítás: hangosítás: 

 

Kötelező melléklet: ismertető a csoportról és az előadásról,valamint a csoport névsora!   

 

Dátum:                                                                                      Aláírás:

A benevezési  lapot a  Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának kérjük elküldeni

Elérhetőségek:

Oblastný výbor Csemadok, Jesenského 5., 979 01 Rimavská Sobota

Fax:  047 56 23112, mobil: 0907 871 451;    e-mail: csemadokrsz@mail.t-com.sk

 

Kötelező melléklet: ismertető a csoportról és az előadásról,valamint a csoport névsora!   

 

Dátum:                                                                                      Aláírás:

A benevezési  lapot a  Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának kérjük elküldeni

Elérhetőségek:

Oblastný výbor Csemadok, Jesenského 5., 979 01 Rimavská Sobota

Fax:  047 56 23112, mobil: 0907 871 451;    e-mail: csemadokrsz@mail.t-com.sk

 

A VERS – ÉS PRÓZAMONDÁS ÉRTÉKELÉSÉNEK KRITÉRIUMAI

 

 1. A szövegválasztás

           1.  Illik-e a választott mű az előadó korához, alkatához

            2.A tartalom és a mondanivaló megértése

            3.A választott mű jellegzetes stílusjegyeinek felismerése és érkékeltetése

           4.Az előadó egyéniségének jelenléte az általa választott és előadott műben

           5.A választott mű művészi értéke és az előadhatóság nehézségi foka

           6.Az előadás felépítettsége

II.                 Nyelvünk szabályainak megtartása

1.         A beszéd tisztasága és kulturáltsága

2.Az intonáció kifejezőereje és pontossága

3.A másodlagos közlés: mimika, gesztusok tisztasága és ereje

4.Tempó, ütem, ritmus, szünet kellő ideig és kellő helyen történő betartása

5.A hangerő, a fokozás és visszafogottság alkalmazása

6.A megértés és az átérzés egyensúlya az előadásban

 

III.             Az előadott mű hallgatóságra gyakorolt hatása

1.  Ok és cél – a választott mű mondanivalója mennyire fontos a hallgatóknak

2.Az előadás érthetősége, hallhatósága

3.Kontaktusteremtés a közönséggel

4.Képes-e hangulatot teremteni az előadó

5.Az előadás meggyőző ereje, hitelessége

6.Az előadás művészi hatása – összbenyomás

 

 A VII. kategória: versszínpadi összeállítások

                           (lírai színpad)

 

értelmezése

 

 

 

 

 

 

 

Ez új kategóriának létrehozásával szeretnénk lehetőséget teremteni a szerkesztett versműsorok újabb térnyeréséhez.

 

Lényege: színpadi eszközökkel többszereplős színpadi produkció létrehozása, amely elsősorban a líra alkotásait használja alapanyagul. Nem hagyományos verskórusokra, hanem a pódium számos lehetőségét kihasználó színpadi eszközökkel is élő összeállításokra gondolunk.

 

A „versszínpadi előadás“ egy lírai mű (vers, verses próza), vagy több lírai mű dramaturgiailag átgondolt színházi elemekkel történő feldolgozása. Nem az irodalmi mű mondandójának egyszerű tolmácsolása a célja, hanem annak színpadi megjelenítése, esetleg továbbgondolása. A versszínpadi előadás eszköztárában az irodalmi szövegen túl, s azzal arányosan jelen van (lehet) a zene, a mozgás, a tánc és más látványelemek is.

 

 

 

Értékelési szempontok:

 

 1. a szövegválasztás:
  1. egy mű esetében, hogy az értékes és a darabot feldolgozó korosztálynak megfelelő-e a szöveg;
  2. verses összeállításnál a dramaturgiai szempontokat értékeli a zsűri
 2. előadásmód:
  1. színházi eszköztár használata
  2. beszédtechnika az előadóknál
  3. összhatás
 3. eredetiség
  1. az előadás a szöveg mondandójának tolmácsolására törekszik-e, s „mindössze“ hangulatig festi alá azt, vagy
  2. az előadás a szöveg továbbgondolására, sajátos értelmezésére törekszik.                  Javasolt időtartam: maximum 30 perc.